Friday, 11 November 2011

အညိဳမွသည္ ၾကက္ေသြးနီသို႔ (၇)


နာမည္ေက်ာ္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်မႈမ်ား ၾကက္ေသြးနီ႔ ရင္ေသြး ျဖစ္ရသည့္ အားသာခ်က္ တစ္ခုမွာ နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး မ်ား၏ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ခ်က္ မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး တက္ေရာက္ နားေထာင္ႏိုင္ခြင့္ အရယူႏိုင္ ျခင္းပင္။
ဟားဗတ္ကား နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္ႀကီး ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ဌာနေပါင္း မ်ားစြာမွ ပညာေရး ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေပါင္း မ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပေနေလ့ ရွိရာ ဌာန တစ္ခုခုတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ပို႔ခ်ခ်က္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု ရွိေနတတ္ ေလသည္။ အမ်ားစုမွာ ဌာနတြင္း ဆရာမ်ား၊ ျပည္တြင္း ပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်မႈမ်ား သာမက ကမာၻ ေဒသ အသီးသီးမွ ပညာရွင္ ႀကီးမ်ား၊ ကမာၻေက်ာ္ စာေရးဆရာ အႏုပညာရွင္ ႀကီးမ်ား၏ ေဟာေျပာပို႔ခ် မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်မႈ မ်ားမွာ ဌာနတြင္း အေဆာက္ အဦမ်ားတြင္ က်င္းပေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကိုမူ လူအမ်ား သိၿပီး အေရအတြက္ မ်ားမ်ားဆံ့ေသာ ခန္းမက်ယ္ ႀကီးမ်ားရွိရာ အေဆာက္ အဦတြင္ က်င္းပတတ္ၾက ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမာၻေက်ာ္ စာေရးဆရာ အႏုပညာရွင္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ေဟာေျပာမည့္ ေဟာေျပာမႈ မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ လိုၾကေသာ ပရိသတ္ ဦးေရ မ်ားလြန္းသည့္ အတြက္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ နားေထာင္ႏိုင္ သည့္တိုင္ စီစဥ္သည့္ ဌာန ဆိုင္ရာမွ ဖိတ္စာ ရမွသာ ထိုင္ခံုေနရာ ေသခ်ာသည္ထိ စည္ကားလွ ပါသည္။ ကိုယ့္အေတြ႕ အၾကံဳထဲမွာ အထင္ကရ အျဖစ္ရဆံုး ေဟာေျပာ ပို႔ခ် မႈမွာ Norton Iecture ျဖစ္ၿပီး ကမာၻေက်ာ္ စာေရး ဆရာႀကီး အိုဟမ္ ပါေမာက္ခ္၏ ပို႔ခ်ခ်က္ ျဖစ္သည္။

ထိုပို႔ခ် ခ်က္ကို စီစဥ္သည့္ ဌာနမွာ Humanities Center ျဖစ္ၿပီး ပို႔ခ်ခ်က္ေပါင္း ေျခာက္ခုကို စာေရးဆရာ တစ္ဦးတည္းမွ တစ္ပတ္ျခား တစ္ခါ က်င္းပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပို႔ခ်ခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ေခါင္းစဥ္ သီးျခားေပးကာ အေမး အေျဖက႑ အပါအ၀င္ အခ်ိန္ ႏွစ္နာရီ ေဟာေျပာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တူရကီသား စာေရးဆရာ ပါေမာက္ခ္၏ နာမည္ေက်ာ္ ႏွင္း (Snow) ၀တၳဳႀကီး အပါအ၀င္ ၀တၳဳအမ်ား အျပားမွာ ကမာၻေက်ာ္ သကဲ့သို႔ ႏိုဘယ္ဆုရ စာေရးဆရာ လည္းျဖစ္ရာ သူ႔ေဟာ ေျပာပြဲကို တက္ေရာက္ နားေထာင္ လိုသူမ်ား အလွ်ံပယ္ မ်ားျပား လွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဟာေျပာ ပြဲေန႔တြင္ ေဟာေျပာခ်ိန္ မတိုင္မီ တစ္နာရီ နီးပါးခန္႔ မွာပင္ ပြဲက်င္းပရာ “ေအာက္ေမ့ဖြယ္” ခန္းမႀကီး ေရွ႕တြင္ ပရိသတ္မ်ားက တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကပါၿပီ။ ကိုယ္ကမူ ကံေကာင္း ေထာက္မစြာ ဖိတ္ၾကားစာ ရရွိခဲ့ ပါသည္။ Humanities Center ၏ ဌာနမွဴး မွာ ဟိုမီဘာဘာ ျဖစ္ၿပီး သည္ဘာသာရပ္ အေၾကာင္း သင္ၾကား ေလ့လာေနသူ မည္သူမဆို သူ႔နာမည္ကို မသိလွ်င္ မျဖစ္ေလာက္ သည္ထိ နာမည္ႀကီးသည့္ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ဂု႐ုႀကီးက သည္ပို႔ခ် ခ်က္ကို အဓိက ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ပါသည္။

ဟိုမီ ဘာဘာက ပညာရွင္ ဆန္လြန္းၿပီး ပါေမာက္ခ္က အႏုပညာရွင္ ဆန္လြန္းရာ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္၏ အေမးအေျဖ ခန္းသည္ တစ္ဘာသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပါေမာက္ခ္ တစ္ဦးတည္း ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ အခါမ်ားတြင္ စာတမ္း ဖတ္ၾကားသကဲ့သို႔ ဖတ္ၾကားသြား သည့္တိုင္ သူ႔အေရး အသားေၾကာင့္ တက္ေရာက္နားေထာင္ ရသူမ်ားမွာ စိတ္မ်က္စိတြင္ လိုက္ပါျမင္ ေယာင္လ်က္ စိတ္ကူးကြန္႔ျမဴး ႏိုင္ၾကသျဖင့္ အလြန္ သေဘာက် စရာေကာင္း လွပါသည္။ အေမး အေျဖမ်ားတြင္ ေမးျမန္းၾကသူ အေပါင္းမွာလည္း ပါေမာက္ခ္၏ စာဖတ္ ပရိသတ္ အစစ္မ်ား ျဖစ္ရာ သူ႔စာအုပ္ အသီးသီး အေၾကာင္း ေမးျမန္း ေ၀ဖန္ၾက၊ မွ်ေ၀ ဂုဏ္ေဖာ္ ၾကျဖင့္ အလြန္ၾကည္ ႏူးစရာ ေဟာေျပာပြဲလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ခန္းမ ျပည့္႐ံုမက လွ်ံထြက္ေနသည့္ ပရိသတ္မွာ ပါေမာက္ခ္ ဖတ္ၾကားပို႔ခ် ေနစဥ္အခ်ိန္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ေလာက္ေအာင္ ၿငိမ္သက္ ေနသည္မွာလည္း အလြန္အဆင့္ အတန္းရွိေသာ ၾကက္ေသြးနီ ပရိသတ္ ပီသလွ ပါသည္။ တက္ေရာက္ေသာ ပရိသတ္ အမ်ားစုမွာ ၾကက္ေသြးနီမွ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပမွ ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဧည့္ပရိသတ္ အခ်ဳိ႕လည္း ပါပါသည္။

ၾကက္ေသြးနီ၏ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမ


ထိုပို႔ခ်ခ်က္ က်င္းပရာ “ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမ”မွာ ဟားဗတ္၏ အထင္ကရ ျဖစ္လြန္းလွေသာ အေဆာက္အဦ ျဖစ္ပါသည္။ ဗစ္တိုး ရီးယန္းေခတ္၊ ေဂါသစ္ လက္ရာျဖစ္ကာ အလြန္ လွပသည့္ အေဆာက္အဦ ႀကီးပင္။ သည္အေဆာက္ အဦက အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ ၾကသည့္ ဟားဗတ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ၾကက္ေသြးနီ ရင္ေသြးမ်ားမွ စုေဆာင္းေငြ မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ ျခင္းပင္။ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား အပါအ၀င္ ေက်ာင္း၏အခမ္း အနားမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၿပီး ၁၈၀၂ ခုႏွစ္ဆင္း ေက်ာင္းသားေဟာင္း Charles Sanders မွ အလွဴေငြ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦ ဒီဇိုင္းကို ၾကက္ေသြးနီ ရင္ေသြးမ်ား ၾကားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ ေရြးခ်ယ္ကာ ၁၈၆၅ တြင္ စတင္ ျပင္ဆင္ကာ အေဆာက္အဦ အစိတ္အပိုင္း အားလံုး ၿပီးစီးခ်ိန္မွာ ၁၈၇၇ ျဖစ္သည္။ သည္အေဆာက္ အဦထဲတြင္ သစ္သားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ သီေရတာ ပံုစံ ႏွစ္ထပ္ခန္းမ ႀကီးကို Sanders Theatre ဟု ေခၚဆိုကာ ၁၁၆၆ ခံုဆံ့သည္။ ပါေမာက္ခ္၏ ပို႔ခ်ခ်က္တြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ထိုင္ခံုေနရာ မရဘဲ မတ္တတ္ျဖင့္ပင္ နားဆင္ခဲ့ရ သျဖင့္ လူတစ္ေထာင့္ ႏွစ္ရာမွ် တက္ေရာက္သည့္ ပို႔ခ်ခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေရွးေခတ္ လက္ရာကို အထပ္ထပ္ မြမ္းမံ ထားသျဖင့္ သည္ခန္းမ ႀကီးထဲမွာ တက္ေရာက္ ေဟာေျပာသူေရာ နားေထာင္သူ မ်ားပါ အလိုလိုပင္ စိတ္အားမာန္ တက္ႂကြဖြယ္ပင္။

သည္အေဆာက္ အဦ၏ အတြင္းပိုင္းသည္ ခရစ္ယာန္ ဘုရား ရွိခိုးေက်ာင္း အသြင္ ျဖစ္ေနကာ မွန္ပန္းခ်ီ ေရးျခယ္ထားေသာ မွန္ခ်ပ္ႀကီး မ်ား၏ အလွအပ၊ သစ္သားထိုင္ခံု မ်ား၏ ခံ့ညားမႈ၊ ျပည္တြင္းစစ္ အတြင္း က်ဆံုးခဲ့ ရသူမ်ား အတြက္ အမွတ္တရ ထြင္းထုထားေသာ စက်င္ေက်ာက္ျပား မွတ္တိုင္မ်ား၏ အဟန္႔၊ စသျဖင့္ ထူးျခားမႈ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သည္ အေဆာက္ အဦကို ေက်ာင္းစားေသာက္ ခန္းမအျဖစ္ သံုးစြဲခြင့္ ရေနသည့္ ၾကက္ေသြးနီ၏ တက္သစ္စ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးအား မနာလို ျဖစ္ရမည္လား ဟုပင္ ေတြးခ်င္ စရာပါ။ ၾကက္ေသြးနီ၏ ဆရာမ်ား အပါအ၀င္ ကိုယ္တို႔ကဲ့သို႔ Fellow ပညာရွင္မ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ စားေသာက္ ခန္းမမွာလည္း ဥေရာပဟန္ အေဆာက္ အဦေဟာင္း တစ္ခုျဖစ္ သည့္တိုင္ ယခုခန္းမႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မေျပာပ ေလာက္ေခ်။ ၾကက္ေသြးနီသည္ နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္ႀကီး ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဌာန အသီးသီးတြင္ ဌာနပိုင္ စားေသာက္ ခန္းမမ်ဳိး ရွိေနေသာ္လည္း ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုလံုးမွ Faculty မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ စားေသာက္ခန္းမ (တစ္နည္းအားျဖင့္ Faculty Club )မွာကား Humanities Center နားရွိ အေဆာက္ အဦသာ ရွိေလသည္။ Faculty အမ်ားစုမွာ သည္ကလပ္၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ကာ ဟားဗတ္၏ ဌာန အသီးသီးမွ တရား၀င္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ အေသးစား မ်ားအား သည္ကလပ္ တြင္သာ က်င္းပေလ့ ရွိေလသည္။ ကိုယ့္အေနျဖင့္ သည္ကလပ္ကို အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာေရာက္ရ၊ စားရသည့္တိုင္ “ေအာက္ေမ့ဖြယ္” ခန္းမထဲမွ စားေသာက္ခန္းမ တြင္မူ တစ္ခါ တစ္ရံမွ် စားေသာက္ခြင့္ မၾကံဳခဲ့ရ ပါေခ်။

ၾကက္ေသြးနီႏွင့္ ေရစက္


အမွန္မွာ ကိုယ့္ကို ရက္ကလစ္ဖ္မွ ဖိတ္ၾကားသည္ ဆိုရာတြင္ သူတို႔ပိုင္ ရန္ပံုေငြ သက္သက္ျဖင့္ ေခၚယူခဲ့ျခင္း မဟုတ္မူဘဲ အျခားဌာန အခ်ဳိ႔မွ အေထာက္အပံ့ ကိုလည္း ရယူခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကိုယ့္အေနျဖင့္ ထိုအေထာက္ အပံ့မွ် ခံေသာ ဌာနမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားႏွင့္ ပြဲလမ္းမ်ား တြင္လည္း ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲ ရပါသည္။ ထိုဌာနမ်ား အနက္ အဓိက အက်ဆံုး ဌာနမွာ Humanities Center ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ဌာန မ်ားမွာ JFK School ဟု လူသိမ်ားေသာ ျပည္သူ႔ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေရးရာ ဌာနႏွင့္ Divinity School ဟု သိၾကေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဘာသာေရး အသီးသီးအား ေလ့လာေရး ဌာနတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

Humanities Center ဌာနမွာမူ ကိုယ့္ကို ရက္ကလစ္ဖ္ Fellow အျဖစ္ ကမ္းလွမ္းရန္ ေထာက္ခံ ႐ံုမက အေထာက္အပံ့ ေပးေသာဌာန ျဖစ္ၿပီး ဌာနမွဴး ဟိုမီ ဘာသာ၏ ဇနီးႏွင့္ ဆရာမ ျဖစ္သူ ဂ်က္ကီဘာဘာ ကလည္း ကိုယ့္ကိုအလြန္ ေလးစား ခင္မင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ကိုယ့္အတြက္ ရက္ကလစ္ဖ္သည္ မိခင္ ဌာနဟု ဆိုလွ်င္ Humanities Center ဌာနသည္ ဖခင္ ဌာနဟု ဆုိႏိုင္သည့္ ဌာန ျဖစ္ေပသည္။ Humanities Center ဌာနမွ ႏွစ္စဥ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဆရာ အသစ္မ်ား၊ ပညာရွင္ အသစ္မ်ားႏွင့္ ပါရဂူတန္း ေက်ာင္းသား အသစ္မ်ား ႀကိဳဆိုပြဲကို က်င္းပရာ ေနရာမွာ Faculty club ျဖစ္ကာ Divinity School မွ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဘာသာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အေသးစား တစ္ခုအား က်င္းပရာ ေနရာမွာလည္း သည္ေနရာ မွာပင္ ျဖစ္ေလသည္။

Divinity School မွ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အခန္း က႑အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ကာ ထိုပြဲအတြက္ Keynote speech ျဖစ္သည့္ အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းကို ကိုယ့္အား ေျပာၾကားေပးရန္ ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ေျပာခဲ့ရ ပါေသးသည္။ ရက္ကလစ္ဖ္မွာ ကိုယ္ေဟာေျပာ ခဲ့သည့္ ရာမာ မထာပု႔ိခ် ခ်က္အား တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့သည့္ ဌာနမ်ား အနက္ Divinity School မွ ဌာနမွဴးလည္း ပါ၀င္ခဲ့ရာ ထိုသို႔ ကမ္းလွမ္းလာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရာမာ မထာပို႔ခ်ခ်က္ အၿပီး ၾကက္ေသြးနီ၏ အျခားဌာန မ်ားသာမက မက္ဆာခ်ဴးဆက္ ျပည္နယ္ တစ္ခြင္ရွိ အျခားေသာ တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေဟာေျပာပြဲ ႏွင့္အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားမႈ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ရာ ရက္ကလစ္ဖ္မွ သည္ကိစၥအား သေဘာ အက်ႀကီး က်ေန ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ ပြဲမ်ားအနက္ အမွတ္ရ စရာပြဲ ေနာက္တစ္ခုမွာ JFK School ၏ ဆရာမ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ၊ တစ္ခါက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ဆြာနီဟန္မွ စီစဥ္ က်င္းပသည့္ ပြဲတစ္ပြဲလည္း ပါပါသည္။ ဆြာနီဟန္ သည္လည္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အေမရိက ခရီးမွာ ကတည္းက သိကၽြမ္း ခဲ့ဖူးသူမို႔ ထိုပြဲကို မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။  ထိုေဆြးေႏြး ပြဲမွာ ပဋိပကၡ ရွိေသာ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕မွ ထူးခၽြန္ တက္ႂကြေသာ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ အျမင္ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုပြဲကို တက္ေရာက္ရာတြင္ အိႏိၵယရွိ ကိုဘလမ္ စာေပ ပြဲေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ရန္ရက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနရာ ရက္အျပည့္ မတက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုပြဲသည္ ျပည္သူ႔စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေရးရာ ဌာနတြင္ တက္ေရာက္ ပညာ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္သျဖင့္ ရ၀မ္ဒါ၊ လက္ဘႏြန္၊ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတို႔မွ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သာမက JFK School သူ၏ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အမ်ားအျပား ႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ထို႔ထက္ပိုေသာ အမွတ္ရစရာကား ကိုယ့္ရာမာ မထာ ပို႔ခ်ခ်က္ အရ ၀ိပႆနာ တရားအေၾကာင္း စိတ္၀င္စားသူ ပါေမာကၡ ဆြာနီဟန္က သူ႔ေက်ာင္းသူ တစ္ဦး၏ စိတ္ဖိစီးမႈ ျပႆနာ တစ္ခုအား ကူညီေျဖရွင္း ေပးရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ ျခင္းပင္။ ေက်ာင္းသူမွာ အလယ္ အေမရိက ႏိုင္ငံေလး တစ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ကာ သူ႔ႏိုင္ငံႏွင့္ မိသားစု ျပႆနာေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ အႀကီး အက်ယ္ျဖစ္ကာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္း ၾကံစည္ေလ့ ရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။ အိႏိၵယ သြားခါနီးမို႔ သူ႔အား ရသမွ် အခ်ိန္ေလး မွာပင္ အင္းစိန္ ေတာရမွာ ငါးႏွစ္ခြဲၾကာ ဧကစာ က်င့္ခဲ့ရသည့္ ကိုယ္ေတြ႔ဘ၀ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္း၊ အနာ ဘယမ်ား၊ ၀ိပႆနာ အားထုတ္မႈ မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားကာ အားေပးစကား ဆိုခဲ့ရ ပါသည္။ သူတို႔ဆီမွာ Counselling ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ျခင္းမ်ား ရွိသည့္တိုင္ ထိုေက်ာင္းသူ ေလးမွာ စိတ္မေအးႏိုင္ ခဲ့ရသူပင္။ ထိုကဲ့သို႕ JFK School ၏ ေက်ာင္းသူအား အားေပး ေနလ်က္မွ ကိုယ္သည္ ၾကက္ေသြးနီႏွင့္ ကိုယ့္ၾကားမွ ေရစက္ကို ေတြးမိသြားရ ပါသည္။

အင္းစိန္မွ ျပန္ေရာက္ခါစ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးမွ သူတက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ JFK School ၏ ျပည္သူ႔စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေရးရာ ဌာနတြင္ မာစတာ ဘြဲ႕လြန္ တက္ေရာက္ပါရန္ တိုက္တြန္းအားေပး ခဲ့ေလသည္။ ကိုယ္က စာေရးသည့္ အလုပ္ႏွင့္ ေဆးကု၊ ခြဲစိတ္သည့္ အလုပ္မ်ား ကိုသာ အသက္ေမြး လုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ လိုသျဖင့္ ထိုဘာသာ ရပ္အားစိတ္ မ၀င္စားဟု ျငင္းဆန္ခဲ့ဖူး ပါသည္။ သူက စိတ္မ ေလွ်ာ့မူဘဲ ထိုအစီ အစဥ္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦး ရန္ကုန္သို႔ လာခိုက္တြင္ ကိုယ့္အား ေတြ႔ဆံုပါရန္ ႀကိဳးစား ခုိင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုတာ၀န္ ရွိသူမွလည္း ကိုယ့္ဘက္မွ အႀကိမ္ ႀကိမ္ျငင္းဆိုသည့္ ၾကားမွ ေက်ာင္းတက္ရန္ တိုက္တြန္း ျပန္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ အၾကာမွာ ကိုယ့္ဘက္က သေဘာ တူခဲ့ကာ ေက်ာင္းဘက္မွလည္း ေက်ာင္းသားအျဖစ္ လက္ခံေၾကာင္း လိုအပ္သမွ် အေထာက္အထား တို႔ကို ေပးပို႔ခဲ့ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ မရခဲ့ ရကား ေက်ာင္းကို မတက္ျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ရၿပီး ႏိုင္ငံျခား ခရီးမ်ား တသြင္သြင္သြား ျဖစ္ခိုက္ JFK ေက်ာင္းကို ေရာက္ခဲ့ပါ ေသးသည္။ ျပည္သူ႔ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေရးရာ ဌာနမွ ကိုယ့္အား ေက်ာင္းသားအျဖစ္ လက္ခံၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ႏွစ္တြင္ မဆို ေလွ်ာက္လႊာကို အလုပ္သေဘာ ျပန္တင္ကာ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ထိုေက်ာင္းကို ျပန္မဆက္သြယ္ ျဖစ္ေခ်။ သို႔ျဖင့္ လူတကာ ႀကိဳက္သည့္ ဟားဗတ္ေခၚ ၾကက္ေသြးနီႏွင့္ ကိုယ့္ၾကားမွာ ေရစက္ကုန္ သြားၿပီဟု အေတြး ရွိေနခဲ့ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ရက္ကလစ္ဖ္ ေက်းဇူးျဖင့္ ၾကက္ေသြးနီ ရင္ခြင္သို႔ ေျခခ် ရျပန္ ပါၿပီေကာ။ ၾကက္ေသြးနီ၏ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေလွ်ာက္သြားခိုက္ ရန္ဖန္ ရံခါတြင္ ၾကက္ေသြးနီႀကီးမွ “မင္း ငါ့လက္က ေျပးမလြတ္ ပါဘူးကြာ။ ဟိုတုန္းက အင္တင္တင္ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း ေရာက္လာ ရတာပဲ မဟုတ္လား”ဟု ေျပာေနသေယာင္ ခံစားမိရ ပါသည္။ ၾကက္ေသြးနီႏွင့္ ကိုယ့္ၾကားမွာ “ေရစက္” ဟူ၍ ရွိေနသည္ ဟုပင္ ဆိုရမည္လား မေျပာတတ္။ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသူ အျဖစ္ မတက္ေရာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာရွင္ အျဖစ္ေတာ့ ေရာက္လာရ ၿပီကိုး။

ဌာနတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၾကက္ေသြးနီႏွင့္ ေရစက္ကို ထင္ရွား ေစခဲ့သည့္ ရက္ကလစ္ဖ္၏ ရင္ခြင္တြင္ ပညာကံုထံ တို႔အၾကား ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာပြဲ မ်ားက ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ပြဲႏႈန္းျဖင့္ က်င္းပေနက်။ အခ်ဳိ႕ ပညာရပ္ မ်ားမွာ ကိုယ့္အတြက္ စိမ္းလြန္း ေနေသာ္လည္း Fellow မ်ား၏ ေဟာေျပာမႈ အတတ္ ပညာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈ အျပည့္ျဖင့္ နားေထာင္ျဖစ္ ခဲ့သည္။ ေယးလ္ တကၠသိုလ္မွ နကၡတၱ ေဗဒပညာရွင္ Debra Ann Fischer ဆိုလွ်င္ “ၿဂိဳဟ္မုဆိုး”ဟု နာမည္၀ွက္ ရသည္ထိ ေနၿဂိဳဟ္ႀကီး တစ္၀ိုက္ရွိ အျခားေသာ ၿဂိဳဟ္ႀကီးၿဂိဳဟ္ေသး မ်ားကို အေ၀းၾကည့္ မွန္ေျပာင္း တစ္လက္ျဖင့္ ရွာႏိုင္သူပင္။ သူ႔အခန္း ကလည္း ကိုယ့္အခန္း ရွိသည့္ တတိယထပ္ တြင္ျဖစ္ကာ ကုိယ္တို႔အခန္း မ်ားထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည့္ အခန္းကို ရထားသူပါ။ သူ႔အလုပ္ လက္နက္ ကိရိယာ မွန္ေျပာင္းမွာ ႀကီးမား လြန္းသျဖင့္ သူ႔ကို ထိုအခန္းအား ေနရာခ် ေပးထားျခင္းသာ။ သူ႔ေဟာေျပာ မႈကား အလြန္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

ဒယ္ဘရာကား ထာ၀စဥ္ ႏွစ္လိုဖြယ္ အျပံဳးႏွင့္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔လွသည့္ သိပံၸပညာ ရွင္ပီပီ ခက္ခဲနက္နဲ အေျပာက်ယ္ လွေသာ စၾက၀ဠာ ႀကီးအေၾကာင္းအား တက္ေရာက္သူမ်ား အားလံုး စိတ္၀င္စား နားလည္သြားရန္ ပၪၥလက္နည္း မသံုးဘဲ ႐ိုးရွင္း ေအးေဆးစြာ ရွင္းျပသြား ေလသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေနစနစ္ ျပင္ပမွ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို စတင္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရာ ယခု အခ်ိန္ထိ ေနျပင္ပ ၿဂိဳဟ္ေပါင္း ၃၅၀ကို ရွာေဖြ ေတြ႕႔ရွိခဲ့ၿပီး ထိုၿဂိဳဟ္မ်ား အနက္ ၁၈၆ လံုးကိုမူ  ဒယ္ဘရာႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သည္ႏွစ္ရက္က လစ္ဖ္ကာလ အတြင္း သူသုေတ သနျပဳ လုပ္မည့္အေၾကာင္း အရာမွာ ကမာၻႏွင့္ အနီးဆံုး ေနရာ အတြင္း ကမာၻၿဂိဳဟ္ ကဲ့သို႔ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သူ႔ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ အခ်ဳိ႔မွာ ထိုသုေတ သနကိုပင္ ဥေရာပ တိုက္တစ္ ေနရာမွာ ျပဳလုပ္ ေနေသးသည္။ သူ႔ သုေတသနအား အေထာက္အပံ့ ေပးေသာေနာက္ထပ္ ဌာန တစ္ခုမွာ နာဆာ NASA ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သူကဲ့သို႔ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ပညာရွင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးမွာ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ၊ နယူး ေဒလီရွိ ဂ်မီးယား မီလီးယား အစ္စလမ္း မီးယား တကၠသိုလ္မွ သမိုင္း ပညာရွင္ စီမာအလာ၀ီ Seema Alavi ျဖစ္ပါသည္။ သူ႕စိတ္၀င္ စားမႈကား အလယ္ေခတ္ႏွင့္ ယခုေခတ္ အေစာပိုင္း ေတာင္အာရွ ေဒသ၏ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ပါသည္။ စီမာကား Fellow မ်ား အားလံုးအနက္ ႏႈတ္အရႊင္ဆံုး၊ အရယ္ အသန္ဆံုး၊ ခင္မင္စရာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေလသည္။ ကိုယ့္မိဘမ်ား ကပင္ သူ႔ကို ရာမာမထာ ဧည့္ခံပြဲတြင္ ဆံုဖူးရာ သေဘာက် ခင္မင္ ခဲ့ၾကသည္ထိ စီမာ၏ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး အစြမ္းထက္ လွေလသည္။ ပညာသည္ ျဖစ္သည့္တိုင္ အသက္အရြယ္ ငယ္႐ံုမက ဟိတ္ဟန္ မာန္မာန အလွ်င္း မရွိသူ ျဖစ္သျဖင့္ သိပံၸ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္ မ်ားသာမက သူကဲ့သို႔ ၀ိဇၨာပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္း ကပါ သူ႔ဆိုလွ်င္ ဖက္လွဲတကင္း ခင္မင္ၾက ပါသည္။ ကိုယ့္အတြက္လည္း သူသည္ ယခု အခ်ိန္ထိ အဆက္အသြယ္ မျပတ္တတ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ျဖစ္လာခဲ့ ေလ၏။

အေၾကာင္းမွာ စီမာ၏ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေနဖက္ အခင္မင္ဆံုး သူငယ္ ခ်င္းႏွစ္ဦးမွာ အမီတာဗ္ဂို႔ရွ္ႏွင့္ မူကူးလ္ ကာရွီဗန္တို႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။ မူကူးလ္မွာ စီမာလုပ္ေသာ တကၠသိုလ္တြင္ သမိုင္း ဆရာျဖစ္ကာ စီမာ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ လည္းျဖစ္ေလသည္။ သူက အိႏိၵယတြင္ ထင္ရွားေသာ စာေရး ဆရာလည္းျဖစ္ရာ ကိုဘလမ္ စာေပ ပြဲေတာ္တြင္ ကိုယ္ႏွင့္ ဆံုစည္းခဲ့ၿပီး ခင္မင္သြားခဲ့ သူျဖစ္ရာ စီမာႏွင့္ ကိုယ့္မွာလည္း ဘံုသူငယ္ခ်င္း မ်ားရွိေနေသာ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ရျပန္ ပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ စီမာ၏ ပင္ကို စ႐ိုက္အရ ပညာကို အေလးထား လြန္းကာ မည္သူ႕ကို မဆို လႈိက္လွဲေဖာ္ေရြ ခ်စ္ခင္တတ္ျခင္း ေၾကာင့္သာ ကိုယ္က သူ႔ကို ပိုမုိခင္မင္ မိျခင္းပင္။ သူကပါးရွန္း ေခတ္ေနာက္ပိုင္း ၿဗိတိသွ် အုပ္စိုးမႈေၾကာင့္ ေတာင္အာရွ တစ္ခြင္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဆးပညာ ဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ မ်ားအား အထူးျပဳ ေလ့လာသူ ျဖစ္သည္။ သူ႔ေဆြး ေႏြးပြဲမွာ ဌာနတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတင္ျပ သြားသည့္ အေၾကာင္း အရာေရာ  ဓာတ္ပံုမ်ားပါ အလြန္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ေလသည္။

စီမာႏွင့္ မတူဘဲ ဟိတ္ဟန္ႀကီးသည့္ Fellow ေနာက္တစ္ဦးကား Peter Galison ပီတာ ဂယ္လီဆြန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပီတာကား ဟားဗတ္မွာပင္ စာသင္ေနေသာ သမိုင္း ပါေမာက္ၡပင္။ သူက ၾကက္ေသြးနီ၏ သမိုင္း၀င္ သိပံၸ ဆိုင္ရာပစၥည္း ကိရိယာမ်ားစု ေဆာင္းသည့္ အဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္ သကဲ့သို႔ သိပၸံ၊ ၀ိဇၨာ၊ ဗိသုကာ၊ ဒႆနိက ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားအား ေရးသား တည္းျဖတ္သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ေနာက္ထပ္ထူးျခား ေသာေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုမွာ မွတ္တမ္းတင္ ႐ုပ္ရွင္ကား ႐ိုက္ကူးျခင္းပင္။ သူ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ ပထမဆံုး မွတ္တမ္း တင္႐ုပ္ရွင္မွာ ဟိုက္ဒ႐ုိ ဂ်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈ အေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ကားမွာ ကား Secrecy ျဖစ္ပါသည္။ ထို႐ုပ္ရွင္မွာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ အမိေျမ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လွ်ဳိ႔၀ွက္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ဒီမို ကေရစီ သေဘာတရား ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ အေျဖ ရွာျပထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၏ စစ္ဘက္ နယ္ဘက္မွ အၿငိမ္းစား တာ၀န္ ရွိသူ ႀကီးမ်ား သာမက လက္ရွိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား ကိုပါ ေမးျမန္း မွတ္တမ္း တင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကားကို ကိုယ္တို႔အားလံုး အတြက္ ျပသ ေပးခဲ့ရာ သူေပးခ်င္ေသာ အႏွစ္သာရမွာ မွတ္တမ္း သေဘာအရ ခြန္အား ရွိလြန္းသကဲ့သို႕ အႏုပညာ သေဘာ အရလည္း အမွန္ပင္ သေဘာက် ႏွစ္လိုဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ပီတာက အျမဲတေစ မ်က္ႏွာထား တည္သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ Fellow မ်ားအေပၚ ႏွိမ္ခ် လိုဟန္ျဖင့္ မရွိသူပါ။ ႐ံုးခန္း ေအာက္ဆံုးထပ္ ဧည့္ခန္းမွာ နယူး ေယာက္တိုင္းမ္ကို ထိုင္ဖတ္ေနေလ့ ရွိသူ အျဖစ္လည္း သူ႔ကို သတိထား မိရပါသည္။ သူ႔သုေတ သနမွာ Building Crushing Thinking ဟူသည့္စာအုပ္ တစ္အုပ္ ေရးရန္ျဖစ္ၿပီး Wastelands ဆို သည့္ မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္ကား တစ္ကားကိုလည္း အစပ်ဳိး ႐ိုက္ကူးမည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ သုေတသန မည္မွ် ၿပီး၊ မၿပီးကိုမူ မသိခဲ့ရပါ။ သုေတသနၿပီး၊ မၿပီးထက္ ႐ံုးခန္းကိုပင္ ေရာက္မလာ ဘဲေနကာ က်န္ Fellow မ်ား၏ ေဟာေျပာမႈ မ်ားအားလည္း မည္သည့္ အခါမွ် မတက္ေရာက္ေသာ ပညာရွင္ကား Uri Alon ပင္။ သူ႔ ကို က်န္ Fellow မ်ားႏွင့္ ဌာနမွ အျမင္ မၾကည္လင္ သည္ထိ သူကကိုယ္ေယာင္ ေဖ်ာက္သူပင္။ သုေတသန အခ်ဳိ႕မွာ ဓာတ္ခြဲခန္း မ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ သျဖင့္ မိမိတို႔၏ မူလ တကၠသိုလ္ မ်ားမွ  ဓာတ္ခြဲခန္း မ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားတြင္ အထိုင္မ်ားၿပီး ရက္ကလစ္ဖ္သို႔ ေရာက္ခဲၾက သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း ယူရီကား သူ႕ေဟာေျပာပြဲ အခ်ိန္ႏွင့္ အျခားပြဲေလး ႏွစ္ခု သံုးခုမွ် တြင္သာ ေပၚလာၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ ေပ်ာက္ေနသူပင္။
သူတက္ခ့ဲသည့္ ပြဲတြင္ ကိုယ္ေဟာေျပာေသာ ရာမာ မထာလက္ခ်ာ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အတြက္ ကိုယ္ကပင္ ေက်းဇူး တင္ရမည္လား မသိ။ သူ႔ေဟာေျပာမႈမွာ သူလုပ္မည္ဟု ဆိုထားေသာ သုေတသနႏွင့္ မဆိုင္ဘဲ သိပံၸဆိုင္ရာ သုေတသန သမားတိုင္း ရင္ဆိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းပိုင္း၊ အတတ္ပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ ေယဘုယ် ျပႆနာ မ်ားကိုကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းနည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယူရီက ဂစ္တာ တစ္လက္ပါ ယူလာၿပီး အဆိုအေျပာ မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ သြားသျဖင့္ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ေတာ့ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔တိုင္ က်န္ Fellow မ်ားက သူ႔ကို မည္သို႔မွ် သေဘာ မေတြ႔ႏိုင္ ၾကပါ။ ဌာနမွ ပံ့ပိုးမႈကို အျပည့္အ၀ ရယူၿပီး ဌာနသို႔ မလာဘဲ သုေတသန ကိုပင္လုပ္ေန၊ မလုပ္ေန မသိႏိုင္ေလာက္ သည္ထိ ေျခရာ ေဖ်ာက္ျခင္းသည္ ပညာရွင္ မပီသဟု သူတို႔က သတ္မွတ္သည္ကိုး။ အထူးသျဖင့္ သူမ်ား တကာ၏ ေဟာေျပာမႈ မ်ားတြင္ မပါ၀င္ မတက္ေရာက္ျခင္းသည္ ဌာနတြင္း မိသားစု စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ေခါင္းပါးရာလည္း ေရာက္သည္ဟု ယူဆၾက ပါသည္။ သူက အစၥေရး ႏိုင္ငံ Weizmann Institiute of Science မွ ဇီ၀ေဗဒ ပညာရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူက ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း သခ်ၤာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာ အကူအညီ မ်ားျဖင့္ ဇီ၀ ေဗဒကို ေလ့လာသူပင္။ သူ႕ကိုၾကည့္ ရသည္မွာ အေတြးလြန္ ေနသူႏွယ္ျဖစ္ ၿပီးကိုယ့္ကို ေတြ႔လိုက္တိုင္း ၀ိပႆနာ ကိုသူ အလြန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း၊ သင္ယူခ်င္ေၾကာင္း၊ သူ႔စိတ္ေတြ အလြန္ပင္ပန္း ေနေၾကာင္း ေျပာတတ္သျဖင့္ သုေတသန အတြက္ ျဖစ္ခ်င္ ေဇာမ်ားကာ လက္ေတြ႔မွာ ပီျပင္ေအာင္ မစြမ္း ႏိုင္ေသးသည့္ အတြက္ စိတ္ဓာတ္က် ေနသူဟုသာ ကိုယ္က ျမင္မိ ခဲ့ပါသည္။   

ယူရီအျပင္ ေနာက္ထပ္ အစၥေရးသား တစ္ဦးမွာ Roy Kreitner ျဖစ္ကာ ႐ြိဳင္ကမူ ေအးေဆးေသာ္လည္း က်န္ Fellow မ်ားႏွင့္ ခင္ခင္မင္မင္ ေနတတ္သူပင္။ တဲလ္အယ္လ္ဗီး တကၠသိုလ္၏ ဥပေဒေရးရာ ဌာနမွ ဆရာျဖစ္သူ ႐ြြိဳင္၏ သုေတသနမွာ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ေဒၚလာ ေငြေၾကး၏ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ အခန္း က႑ကို ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူက ဥပေဒ မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာေနသူ လည္းျဖစ္ကာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ားကို အထူးသျဖင့္ စိတ္၀င္စားသူ ျဖစ္သည္။ သူက ဟားဗတ္ေက်ာင္းဆင္း လည္းျဖစ္ရာ ရက္က လစ္ဖ္သည္ သူ႔အတြက္ ပို၍ မိခင္ဌာန ဆန္ေနသည္။ သူက က်န္ Fellow မ်ား ႏွင့္လည္း ပံုမွန္သာ ဆက္ဆံေလ့ ရွိၿပီး အေနအထိုင္ ႐ိုးစင္းလြန္းသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေလသည္။ သူ႔ကိုေတြ႔သည့္ အခါတိုင္း တီရွပ္ တစ္ထည္ႏွင့္သာ ရွိေနကာ ေမာ္႐ိုကို ယဥ္ေက်းမႈ ေရးရာကို စိတ္၀င္စား ေလ့လာေနေသာ ေဘာ္စတြန္ တကၠသိုလ္မွ ဆရာမ စင္သီယာႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုေဆြးေႏြး ေနတတ္သည္။ သူ႔ေဟာေျပာ မႈမွာလည္း စိတ္၀င္စား စရာအျပည့္ ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္း ကာလကို အေျခခံေသာ သုေတသန ျဖစ္သျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ကာလႏွင့္ အလွမ္းေ၀း သည့္တိုင္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိေသာ ေဟာေျပာမႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ရက္ကလစ္ဖ္ မွာကား ပညာရွင္ ေပါင္းစံုတို႔၏ ဘာသာရပ္ အသီးသီးအား ေခတ္ကာလ အသီးသီး အားျဖင့္ ပိုင္းျခားကာ သုေတသန ျပဳမႈတို႔ျဖင့္ စည္ကားသက္၀င္ ေနေတာ့သည္။

ေဘာ္စတြန္မွ ေၾကာ္ျငာ
ထိုသို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြေသာ ထူးျခားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေနသည့္ ရက္ကလစ္ဖ္ မိသားစု ပညာရွင္ မ်ား၏ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားအား တက္ရန္ မလိုသည့္ အခ်ဳိ႕ ရက္မ်ားတြင္ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမ မျပန္ေသးသည့္ အခ်ိန္မ်ား၌ သားအမိ သားအဖ သံုးေယာက္ အတူတကြ ထြက္လည္ ျဖစ္ခဲ့သည္ မ်ားမွာလည္း အမွတ္ရ စရာမ်ားပါ။ ၾကက္ေသြးနီ ပရ၀ဏ္ အတြင္းမွ ခ်ားလ္စ္ျမစ္ ကမ္းပါးမွာ အေမရိကန္မ်ား ကဲ့သို႔ ေကာ္ဖီခြက္ ကိုယ္စီကိုင္ကာ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း စကား ေျပာၾကသည့္ ေဆာင္းဦး ေန႔ရက္မ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားသည္ ယခုတိုင္ စိတ္မ်က္စိတြင္ အမွတ္ထင္ထင္ ရွိေနဆဲပင္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဘတ္စ္ကား တစ္တန္၊ ေျမေအာက္ရထား တစ္တန္ျဖင့္ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႔ ထဲဘက္ ေလွ်ာက္လည္ျဖစ္သည့္ ေန႔မ်ားကလည္း မေမ့စရာ။ ေဘာ္စတြန္ ေကာ္မြန္းေခၚသည့္ ၿမိဳ႔လယ္ ပန္းျခံနား တစ္၀ိုက္သည္ လူစည္ကား သကဲ့သို႔ ေစ်း၀ယ္ ထြက္စရာ၊ ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္စရာ ေနရာ မ်ားျပားသည့္ ေနရာပင္။

သည္ေနရာမ်ားမွာ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ မ်ားစြာ ရွိေနတတ္ကာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာမွ ဧည့္သည္မ်ား ကလည္း ေျခခ်င္းလိမ္ကာ လည္ပတ္ ေနတတ္သည္မို႔ မႏွစ္က ေနခဲ့ေသာ ပေရာဗီ ဒင့္စ္ၿမိဳ႕ငယ္ ေလး၏ တိတ္ဆိတ္မႈ ကိုမူ မေတြ႔ရ ႏိုင္ဘဲ စည္ကားလွသည့္ ၿမိဳ႕ျပပံုရိပ္ ကိုသာ ခံစားႏိုင္ၾက ေလသည္။ အေမရိက တစ္ခြင္မွာ ႀကီးစိုး ထားႏိုင္သည့္ ေမစီ ကုန္တိုက္ႀကီး ကလည္း ေဘာ္စတြန္ ၿမိဳ႕လယ္မွာ အထင္အရွား။ ႀကီးမားလွသည့္ ကုန္တိုက္ႀကီးမွာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကလည္း ႀကီးလွရာ ဧည့္အမ်ား စုမွာ ကိုယ္၀ယ္လိုရာ အနည္းအက်ဥ္း ကို၀ယ္ၿပီး တပိုတပါး သြားရန္အတြက္ ေမစီ့ကို အားကိုးၾကရ ပါသည္။ အမ်ားသံုး အိမ္သာမ်ားထက္ ေမစီ့ အိမ္သာက ပိုမို သန္႔ရွင္းကာ ထိုင္နား ေနႏိုင္သည့္ အတြက္လည္း ၿမိဳ႕ထဲေရာက္သည့္ အခါတိုင္း ေမစီကို ၀င္ျဖစ္ရ ျပန္ပါသည္။

ေျမာက္ အေမရိက တစ္ခြင္မွာ ေဆာင္းဦး ကာလသည္ အပင္ အသီးသီးမွ အရြက္မ်ား အေရာင္ေျပာင္း ခ်ိန္ျဖစ္ရာ အလြန္လွပ သည့္ကာလပင္။ အစိမ္းမွသည္ အ၀ါ၊ လိေမၼာ္၊ အနီ၊ ၾကက္ေသြး ေရာင္မ်ားျဖင့္ တစ္ပင္ႏွင့္ တစ္ပင္ အလွခ်င္း ၿပိဳင္ေနၾကသည့္ သစ္ပင္မ်ားကို ၾကည့္ရသည္မွာ လြန္စြာပင္ စိတ္လက္ ခ်မ္းသာစရာ ျဖစ္ေလသည္။ ရက္ကလစ္ဖ္သည္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္တည္ ရွိရာ ကိန္းဘရစ္ခ်္ ၿမိဳ႔ေလး၏ ပန္းျခံျဖစ္ေသာ ကိန္းဘရစ္ခ်္ ေကာ္မြန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တြင္ရွိၿပီး မက္ဆာခ်ဴး ဆက္လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ရွိေနေသာ သခ်ဳႋင္းေလး၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ရွိရာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ရွိေနသည့္ သခ်ဳႋင္းေလး၏ အလွအပ ကိုလည္း ေဆာင္းဦးကာလ တစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ တ၀ႀကီး ခံစားရ ႏိုင္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း သခ်ဳႋင္းေဟာင္း တစ္ခုရွိ ေနသည္မွာ ၾကက္ေသြးနီ မွာခ်ည္း မဟုတ္မူဘဲ အဂၤလန္ရွိ ေအာက္စ္ဖို႔ တြင္လည္း ေက်ာင္းမ်ားအနီး တစ္၀ိုက္တြင္ သခ်ဳႋင္းေဟာင္း တစ္ခု ရွိသည္ကို သတိရ မိကာ ေရွးေခတ္ေဟာင္းမွ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔မ်ား၏ သေဘာ သဘာ၀ကို အေတြးပြားမိ ရျပန္ပါသည္။ ၾကက္ေသြးနီ တစ္၀ိုက္တြင္ ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္ အမ်ားအျပား မရွိေသာ္လည္း ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႔ ဘက္မွာေတာ့ ဆိုင္းဘုတ္က အမ်ားသားပင္။

သို႔ေသာ္ ထူးျခားေသာ ဆိုင္းဘုတ္ တစ္ခုကိုမူ ၾကက္ေသြးနီမွ ၿမိဳ႕ျပင္ဘက္ အထြက္ အေ၀းေျပး လမ္းမေဘးတြင္ သတိထား မိခဲ့ဖူး ပါသည္။ ထိုေၾကာ္ျငာမွာ “ရာဇ၀တ္သား ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားအား ႀကိဳဆိုပါ၏။ မည္သည့္ မွတ္ပံုတင္ မ်ဳိးမွ ျပစရာမလို၊ မည္သည့္ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ ကိုမွ် စံုစမ္းမည္ မဟုတ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသနတ္ ေရာင္းေနၿပီ” ဟူသည့္ ေၾကာ္ျငာပါ။ ထိုေၾကာ္ျငာမွာ မည္သည့္ ေသနတ္မ်ဳိးကို ဆိုလိုေၾကာင္း မသိခဲ့ ရေသာ္လည္း ဖတ္မိသူ လူအေပါင္းအား ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ ေပးေသာ ေၾကာ္ျငာ ျဖစ္သည္ကိုမူ ၀န္ခံ ရပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပအရိပ္ အေငြ႕မ်ားႏွင့္ မက္ဆာ ခ်ဴးဆက္၏ ၾကက္ေသြးနီ အ၀န္းအ၀ိုင္းတြင္ ကိုယ့္ဘ၀ ဇာတ္ထုပ္တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအား ေမြးထုတ္ရ ေပဦးေတာ့မည္။
မသီတာ၊စမ္းေခ်ာင္း၊
(ေရႊအျမဳေတ မဂၢဇင္း၊ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၁)

No comments:

Post a Comment