Sunday, 30 October 2011

ဆူးဒဏ္မဲ့ရြက္သစ္မ်ား ေဝပါေစသား

''ခ်ယ္ရီေျမေတာင္တန္း ရွမ္းတို႔ေျမx x x ေမာပန္းေလးေတြ ပြင့္လို႔ ေနx x x ေပ်ာ္စရာဒီဌာေနx x x ေသြးခ်င္းစံုတယ္ ဆံုဆည္းရာx x x ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေျမx x x ေမတၱာေဂဟာ ေအးျမသာယာx x x''
''ေမာပန္းေလးမ်ား လန္းရာေျမx x x အသည္းႏွလံုးေလးမ်ား ျပံဳး ေပ်ာ္ရာေျမx x x ကခ်င္-မြန္-ကယား ေပါင္းစည္းၾကရာx x x ေပ်ာ္ရႊင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေမx x x အမ်ားရဲ႕ ေစတနာဖူးပြင့္တဲ့ဌာေနx x x''
သူငယ္ေတာ္ေယဇူး ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းဝင္း အုတ္တိုက္ျဖဴခန္းမေလး ထဲမွ 'ေမတၱာေဂဟာ' ေတးသံသည္ ၿငိမ့္ေညာင္းသာယာစီးဆင္းပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေလ သည္။ 'ေမတၱာေဂဟာ' ကို သူတို႔ သံၿပိဳင္ဆိုေနၾကသည္။ သူတို႔သံၿပိဳင္ဆို ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က အသံတိတ္၊ အခ်ဳိ႕က မပီမသ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အားလံုး သံၿပိဳင္ဆိုေနၾကသည္ဟု အတာ ယံုၾကည္သည္။ အတာ ကိုယ္၌က တစ္ခါမွ် မၾကားဖူးခဲ့ေသာ 'ေမတၱာေဂဟာ' ကို ရင္ထဲက သံၿပိဳင္ လိုက္ဆိုေနမိမွေတာ့ သူတို႔၊ သူတို႔၊ သူတို႔ေလးေတြလည္း သံၿပိဳင္ဆိုေနၾက မည္ဟု အတာ အျပည့္အဝ ယံုသည္သည္။ အသံေကာင္းသူ၊ အသံမပီမသ သာ ထြက္ႏိုင္သူ၊ အသံလံုးဝမထြက္ႏိုင္သူ သူတို႔အားလံုးရင္ထဲမွာ 'ေမတၱာ ေဂဟာကို သံၿပိဳင္ပဲ့တင္ဆိုေနမည္ဟု အတာအျပည့္အဝယံုၾကည္သည္။
''ခ်ယ္ရီေျမေတာင္တန္း ရွမ္းတို႔ေျမx x x ေမာပန္းေလးေတြ ပြင့္လို႔ ေနx x x''
သူတို႔ 'ေမတၱာေဂဟာ' ကို ထပ္ေက်ာ့ေနၾကသည္။ သူတို႔မေမာၾက။ သူတို႔ မပန္းၾက။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကို ၾကည့္ေနမိေသာ အတာ ေမာေနသည္။ ပန္းေနသည္။ သူတို႔အားလံုးကို အတာ ျမင္ေနရသည္။ အခ်ဳိ႕ၾကမ္းျပင္ေပၚ ထိုင္လ်က္။ ပုဆစ္တုတ္တစ္မ်ဳိး၊ ေဆာင့္ေၾကာင့္တစ္ဖံု၊ ေျခပစ္လက္ပစ္ တစ္နည္း၊ တင္ပလႅင္ေခြတစ္သြယ္။ အခ်ဳိ႕ ကုလားထိုင္ေပၚထိုင္လ်က္၊ ေက်ာမီတစ္ခ်ဳိ႕၊ ရင္ေကာ့မတ္လို႔ တစ္ဖံု၊ ေခြႏဲြ႕ယိုင္ယိမ္းတစ္နည္း၊ ေလ်ာ့ ရဲေပ်ာ့တဲြတစ္သြယ္၊ အခ်ဳိ႕ ရပ္လ်က္တိုင္မီွတစ္မ်ဳိး၊ ေျခစံုေျဖာင့္မတ္တစ္ ဖံု၊ နံရံမွိန္းကာတစ္နည္း၊ လက္ေထာက္အားျပဳတစ္သြယ္။ သူတို႔အားလံုး ေရွ႕မွာ ရွိေနေသာ အမ်ဳိးအမည္ေဖာ္ျပမရသည့္ေဝဒနာကို ေပြ႕ပိုက္ကာ ရပ္ေနမိေသာ အတာ့ကိုျဖင့္ သူတို႔အားလံုးက ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ အတာ့ ေရွ႕ လက္တစ္ကမ္းက ကေလးငယ္၏ မ်က္ဝန္းအစံုထဲမွ ဂြမ္းစတိမ္ျဖဴ တို႔သည္ ကေလး၏သူငယ္အိမ္ကိုသာမက အျမင္အာ႐ံုျမင္ကြင္းကိုပါ ကြယ္ ဖံုးထားသည္ကို အတာျမင္လိုက္ရသျဖင့္ သူတို႔အားလံုး အတာ့ကို မျမင္ ႏိုင္ဟု အတာသိလိုက္ရျပန္ပါသည္။
''သူေလးက ေျခမသန္ဘူးေလ... ပိုလီယိုေပါ့''
စစၥတာက ေျပာေျပာဆိုဆို ကေလး၏ခ်ဳိင္းမွ မျပခ်ိန္မွာေတာ့ အတာ့ လက္ေတြသည္ ကေလး၏ေျခေထာက္ဆီ ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ။ အတာ့ဦးေႏွာက္ သည္ အသားမွ်င္တို႔၏ တြန္းကန္အား၊ တင္းအား၊ ထိေတြ႕အာ႐ံု တံု႔ျပန္မႈ စသည့္ ေဝးကြာဆဲ၊ ေဝးကြာခဲ့ေသာ ေဆး႐ံုေပၚမွ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္၊ ေတြး႐ိုး ေတြးစဥ္မ်ားဆီ ျပန္လည္သြားေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဝဒနာရွင္တို႔အတြက္ ခံစားရေသာ ဝမ္းနည္းကိုယ္ခ်င္းစာမႈေဝဒနာ၊ ေဝမွ်ခဲြျခမ္းမရႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈမရွိေတာ့သည့္ ေက်ာင္းစာ၊ ေဆး႐ံုအေတြ႕အၾကံဳတို႔ ေၾကာင့္ ကေလး၏ အေျခအေနအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ထင္ျမင္ခ်က္မွ် မေပးႏိုင္ခဲ့။
''ဖီဆီ႐ိုသာရပီဏ့င်ငသအ့နမေစပ လုပ္ေပးရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္၊ လမ္းေလွ်ာက္က်င့္ေပးဘာေပးဆိုရင္ ေျခေထာက္ေတြ သိမ္ေနတာ မသိ သာေတာ့ဘူးေပါ့''
မမစုစကားေၾကာင့္ စစၥတာ မဆိုစေလာက္ ျပံဳးလိုက္သည္။ စစၥတာ့ ထံမွ အေျဖကို အတာမၾကားလိုေတာ့။ တစ္နည္း ၾကားဖို႔ မလိုေတာ့။ ''အမ်ားရဲ႕ေစတနာ ဖူးပြင့္တဲ့ဌာန' ဆိုသည့္ 'ေမတၱာေဂဟာ' စာသား။ ေတာင္ႀကီး၊ ေရေအးကြင္းရပ္၏အစြန္းေတာင္ေပၚမွ ေျမျပန္႔ငယ္ေလးတစ္ခု ျဖစ္သည့္ေနရာမ်ဳိးရွိ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္း။ သည္အခ်က္ႏွစ္ရပ္သည္သာ အေျဖဟု အတာ ထင္သည္။
''ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ေတာ့ တစ္လတစ္ခါေလာက္ေတာ့ လာၾကည့္ ေပးပါတယ္၊ သူကေတာ့ အသက္ကိုးႏွစ္ရွိၿပီ၊ ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါသည္ ေလ...''
ကေလးက သံုးႏွစ္သာသာအရြယ္မွ်သာ။ ရင္ဘတ္ကေလး မို႔ေမာက္ ေနၿပီး မ်က္လံုးျပဴးဝိုင္းဝိုင္းေလးႏွင့္ ခ်စ္စရာ၊ သနားစရာ။
''ကေလး... ခဏခဏ ရင္ၾကပ္တာ ေမာတာ ဖ်ားတာေတြျဖစ္ လားဟင္''
''သင္းသင္း ေျဖေလ''
ကေလးက ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္။ စစၥတာကပင္ ''ေမာတာတို႔၊ ရင္ၾကပ္ တာတို႔ေတာ့ ခဏခဏျဖစ္တယ္'' ဟု ျပန္ေျဖသည္။ ကာလအတန္ၾကာ အိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ေသာ ဦးေႏွာက္သည္ ဖဲေလာ့တ္၏ ေရာဂါေလးမ်ဳိးေဗဒ ႊနအမသူသါပ သ္ ၤေူူသအ ဟူေသာ ေဝါဟာရကို ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားထဲတြင္ ႏွလံုး ၏ေနရာေလးေနရာတြင္ အေနအထားခ်ဳိ႕ယြင္းေနသည့္ေရာဂါမ်ားလားဟူ ၍ေတာ့ စဥ္းစားတတ္ေသးသည္။ ဟုတ္ေနလွ်င္ သည္ကေလး၊ သင္းသင္း ခဲြစိတ္ကုသခံသင့္သည္။ ဟုတ္ၿပီဆိုပါေတာ့။ ခဲြစိတ္ကုသခံဖို႔၊ ေတာင္ႀကီး ေဆး႐ံုပို႔ၿပီး ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ျပဖို႔သာ ေျပာခဲ့သည္။
''ဒီႏွစ္ေယာက္က အႁမႊာေလ၊ အႀကီးက သူ၊ ဟုတ္တယ္၊ မ်က္လံုး ပါ မပါမသိရဘူး၊ မ်က္ခြံက အဲဒီလိုပဲ ပိတ္ေနတယ္၊ အငယ္ကေတာ့ ေကာင္း ပါတယ္၊ ဟိုဘက္က ကေလးႏွစ္ေယာက္က မျမင္ဘူး၊ ညီအစ္ကိုရွစ္ေယာက္ ရွိတယ္၊ သံုးေယာက္က ဒီမွာ၊ က်န္ခဲ့တဲ့တစ္ေယာက္ကလည္း ခုတေလာ သိပ္မျမင္ရဘူး၊ သူတို႔မိသားစုမွာ ငါးေယာက္က်န္ေသးတာေပါ့''
''အဲဒီ မိဘေတြက...''
''ဟိုပံုးဘက္မွာေနၾကတယ္၊ သိပ္ဆင္းရဲရွာတယ္''
စစၥတာက အတာေမးမည့္ေမးခြန္းကို သိႏွင့္ေနကာ သက္သာရာ သက္ သာေၾကာင္း ျပန္ေျဖလိုက္ေသာ္လည္း အတာ့မွာ ရင္နင့္ႏံု႔ခ်ည့္ဆဲပင္။ 'သိပ္ ဆင္းရဲရွာတယ္' ။ 'ညီအစ္ကို ရွစ္ေယာက္'။ 'သံုးေယာက္က ဒီမွာ'။ 'ႏွစ္ ေယာက္က မျမင္ဘူး'။ 'က်န္တဲ့တစ္ေယာက္ကလည္း သိပ္မျမင္ရဘူး'။ စစၥတာ့စကားေတြက အတာ့ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ကဆုန္ေပါက္ေႏွာင့္ယွက္ေန ေတာ့သည္။ သူတို႔ေလးေတြဟာ မိဘမဲ့ကေလးေတြမဟုတ္ပါလား။ မိဘ စြန္႔ကေလးေတြပါလား။ ေဘာဂေဗဒခ်ဳိ႕တဲ့ သည့္မိသားစု အသိုက္အျမံဳတစ္ ခုမွာ ေနခြင့္မရၾကရွာသည့္၊ ေစတနာေမတၱာ၊ အယုအယ၊ အျပဳအစု၊ ေအး အတူ ပူအမွ် ခံစားခြင့္ေနခြင့္မရၾကရရွာသည့္ ကေလးသံုးေယာက္။ တစ္ ခါ သည္ကေလးေတြသည္ ဤေအးအတူပူအမွ် မိဘရင္ခြင္မွ မခဲြခြာရသည့္ ကေလးငါးေယာက္လို မသန္စြမ္းၾက။ က်န္းမာေရးမျပည့္စံုၾက။ ခုလို ကာယိက ခ်ဳိ႕တဲ့ဒုကၡေတြေၾကာင့္ပဲ မိဘစြန္႔ကေလးမ်ား ဘဝ ေရာက္ ခဲ့ၾကျခင္းေပလား။ ကေလးေတြရယ္... ကေလးရဲ႕မိဘေတြ ဘာေၾကာင့္ ဆင္းရဲရသလဲ။ ကေလးတို႔မေမြးခင္မွာ သူတို႔ ဘာျဖစ္ခဲ့ၾကသလဲ။ ဘာလုပ္ၾကသလဲ။ ကေလး တို႔ေရာ အလ်င္ဘဝက ဘာေတြမ်ားလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ။ ခုဘဝမွာေရာ ကေလး တို႔သိတတ္စအရြယ္မွာ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ။  ဘယ္လိုေနခဲ့ၾကရသလဲ။
ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ကေလးတို႔ ဒီကိုေရာက္လာခဲ့ၾကသလဲ၊ အေမးမ်ားစြာ၊ အေတြးမ်ားစြာကို ေမးခ်င္မိ၊ ေတြးေနမိေသာ္လည္း ဝမ္းနည္း ဆို႔နင့္ရသျဖင့္ မ်က္ရည္အစိုင္အခဲသည္ မ်က္ဝန္းမွ အရည္ေပ်ာ္မက်ဘဲ လည္ေခ်ာင္းဝတြင္ တစ္ဆို႔ေနေလေသာေၾကာင့္ ဘာဆိုဘာမွ် ထပ္မဆို ျဖစ္ခဲ့ေတာ့။
''ဒီတစ္ေယာက္ကလည္း မ်က္မျမင္ပဲ၊ သူကေတာ့ ထမင္းေတြ ဘာ ေတြ ခ်က္တယ္၊ ကေလးလည္း ကူထိန္းတယ္''
''အို... သိပ္ေတာ္တာေပါ၊ ေနေကာင္းတယ္ေနာ္''
မမစုက အျမင္မဲ့အမ်ဳိးသမီး၏လက္အစံုကို တေထြးတေပြ႕ဆဲြယူရင္း ခ်ီးက်ဴးႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။
''ေကာင္းပါတယ္... ေနေကာင္းလား မိတ္ေဆြ''
''အို... မိတ္ေဆြလို႔ မေျပာရဘူးေလ''
''အို... ေခၚပါေစ''
မိတ္ေဆြ။ မမစုႏွင့္အတာ ခရီးမ်ားစြာအတူသြားခဲ့ၾကဖူးၿပီ။ မမစုကို အားလံုးေသာ ခရီးမိတ္ေဆြ၊ သားခ်င္း၊ လူတိုင္းသည္ မမစု သို႔မဟုတ္ အန္တီစု သို႔မဟုတ္ စု။ သည္သုိ႔ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ခု 'မိတ္ေဆြ' တဲ့။ စစၥတာ အားေတာင့္အားနာတားသည္ကို မမစုမွ မဟုတ္ အတာလည္း ကန္႔ကြက္ ခ်င္သည္။ သည္အျမင္မဲ့မိတ္ေဆြသည္ မမစုကို ဘယ္သူဘယ္ဝါရယ္လို႔ သိသည္မဟုတ္။ သူသည္ အားလံုးေသာသူ႔ကို ၾကင္နာသူမ်ားကို 'မိတ္ေဆြ' ဟုေခၚမည္။ အို...လွလိုက္တာ၊ ဆန္းလိုက္တာ၊ ႐ိုးလိုက္တာ။ 'မိတ္ေဆြ' မိတ္ေဆြေရ...။ မိတ္ေဆြမွာ ဘယ္သူဘယ္ဝါ ဘာကိုမွ သိစရာမလိုဘဲ မိတ္ေဆြေတြအမ်ားႀကီးရွိေနမွာပဲေနာ္။ ေအးခ်မ္းလိုက္တာ မိတ္ေဆြ။
''သူတို႔ကလည္း ကေလးဝိုင္းထိန္းၾက၊ ထမင္းဟင္းကူခ်က္ၾကတယ္ ေလ''
အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က ေက်ာ႐ိုးအေနအထား ပံု မွန္မဟုတ္သျဖင့္ ခါးကုန္းေနသည့္ အသြင္ႏွင့္။ ႏွစ္ေယာက္လံုးက ျပံဳးျပံဳး ရႊင္ရႊင္ ရယ္ရယ္ေမာေမာ။
''သူကလည္း ဟိုပံုးဘက္ကပဲ၊ ေျခေထာက္နဲ႔ထင္းေတြဘာေတြခဲြတယ္''
အမ်ဳိးသားက အေတာ္ေလး ထြားႀကိဳင္းသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေမာင္း လက္ဖ်ံအဆစ္မ်ား တိုလြန္းေနသည္။
''ဟိုငယ္ငယ္က အေမေျပာတာၾကားဖူးလားဟင္၊ ကိုယ္ဝန္နဲ႔တုန္းက ေဆးျပင္းျပင္းေတြ ဘာေတြေသာက္ဖူး တယ္လို႔''
''အတာက ႊ့ေူငိသာငိန သာလီဒိုဗိုက္စားလို႔ထင္တာလား''
ကာယကံရွင္က ေခါင္းသာခါျပသည္။ အင္းေလ... မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး၊ သည္လိုေဆးမ်ဳိးကို သည္လိုေဒသမ်ဳိးမွာ သံုးၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
''သူ႔အေဖက ငယ္ငယ္ကတည္းက ဆံုးတယ္ေလ၊ အေမကေတာ့ ငွက္ ဖ်ားပိုး ဦးေႏွာက္ထဲေရာက္ၿပီး ႐ူးသြားရွာတယ္၊ သူကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဖူး''
''အုိ...''
အတာ့ေရွ႕မွာ စစၥတာၫႊန္ျပေနသည့္ကေလးငယ္က ပီဘိခ်စ္ဖြယ္၊ သနပ္ခါးရည္ၾကဲလိမ္းထား သည့္မ်က္ႏွာေလးမွာ ဝိုင္းစက္ရႊန္းပ။ ေၾသာ္... ကေလးမွာ ကာယဒုကၡဘာဆိုဘာမွ် မရွိျပန္ေတာ့လည္း ကေလးရဲ႕မိဘေတြ မွာေတာ့ ႀကီးမားလွတဲ့ ကာယိကဒုကၡေတြ။ သည္လိုနဲ႔ ကေလးဟာ မိဘမဲ့ ကေလး ျဖစ္ခဲ့ရျပန္ၿပီ။
''သူကေတာ့ စိတ္က သိပ္မေကာင္းလွဘူး၊ အရြယ္နဲ႔မမွ်တာမ်ဳိးေပါ့''
စိတၱဒုကၡ။ ခုနက ကေလးနဲ႔ေျပာင္းျပန္ပါလား။ မိဘေတြက ကာယ၊ စိတၱ ပကတိအေကာင္း။ ကေလးက်မွ စိတၱဒုကၡႏွင့္။ ေၾသာ္... ကေလး လည္း ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မိဘမဲကေလးေက်ာင္းမွာ မိဘစြန္႔ကေလး တစ္ ေယာက္အျဖစ္ႏွင့္သာ...။
''ေၾသာ္... သူက မ်က္မျမင္ပဲေလ၊ ဒါေပမဲ့ သူက ဂစ္တာတီး သိပ္ ေကာင္းတာ၊ သီခ်င္းဆိုလည္း သိပ္ေကာင္းတာပဲ၊ အခု သူ႔ဘဝအေၾကာင္း တဲ့၊ သူ႔ဘာသာစပ္ထားတဲ့သီခ်င္း ဆိုျပမလို႔တဲ့''
ေခါက္ကုလားထိုင္ေပၚမွာ ေခါင္းအတြင္ငံု႔လို႔ ေဟာ္လိုဂစ္တာတစ္လံုး ရင္ခြင္ပိုက္ၿပီး ထိုင္ေနသည့္ အတာတို႔အရြယ္ အမ်ဳိးသားငယ္တစ္ေယာက္။
ဂစ္တာႀကိဳးေတြ စတင္လႈပ္ရွားလာသည္။ ေနာက္ တိုးသက္ညင္သာ ေသာ္လည္း ေသးငယ္ရွတသည့္ အသံက တုန္ယင္စူးနစ္စြာ...။
''ဒီကမၻာ ဒီေလာကမွာx x x ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီx x x အဆင္ေျပလာ ဘဝေပးရာx x x ေတြးစိတ္ကိုရည္x x x ညီအစ္ကိုေတြ မိဘေတြx x x ေဝးရေလၿပီx x x ေလာကမွာx x x ေသာကျဖာပါလို႔ရည္x x x
အိုx x x ေဖေဖေရx x x ဘယ္ကိုသြားလဲx x x ေဖေဖ့မ်က္ႏွာx x  ျမင္ခ်င္ေသးတယ္x x x အိုx x x ေမေမေရx x x ျပန္လာခဲ့ေတာ့x x x စာပါးတဲ့အခါx x x ရင္မွာစိတ္ေထြx x x
ဒီကမၻာေပၚ အမိုးေအာက္ဝယ္x x x ေမ့ေပ်ာက္ေနသူx x x လူတ ကာကို မိဘႏွယ္x x x သားမ်က္ႏွာထားx x x ဒါေတြကို ေတြးမိရင္x x x ပါးမ်က္ရည္စီးx x x အျဖစ္ဆိုးတဲ့ကြၽန္ေတာ့္ဘဝဟာx x x အခါခါ အားငယ္x x x
အိုx x x ေဖေဖေရx x x ဘယ္ကိုသြားလဲx x x ေဖေဖ့မ်က္ႏွာx x  ျမင္ခ်င္ေသးတယ္x x x အိုx x x ေမေမေရx x x ျပန္လာခဲ့ေတာ့x x x စာပါးတဲ့အခါx x x ရင္မွာစိတ္ေထြx x x
တားဆီးၿမိဳသိပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့။ မ်က္ရည္ၾကည္တို႔သည္ ပါးျပင္ထက္ မွာ လူးလွိမ့္ငိုေၾကြး ကုန္ၾကၿပီ။ ႏႈတ္ခမ္းအစံုသည္ တုန္ယင္ေနလင့္ကစား အသံကို မျပဳအားေတာ့။ မသိခ်င္ေတာ့ၿပီ။ 'ေဖေဖေရ ဘယ္ကိုသြားလဲ'၊ 'ေမေမေရ ျပန္လာခဲ့ေတာ့'၊ 'ဒီကမၻာေပၚအမိုးေအာက္ဝယ္ ေမ့ေပ်ာက္ေန သူ'၊ 'လူတကာကို မိဘႏွယ္ သားမ်က္ႏွာထား' ။ ေမးျမန္းစပ္စုျခင္းျဖင့္ ထပ္မံပိုက္ဝမ္းနည္းေၾကကဲြမႈမ်ားကို မဖန္တီးလိုေတာ့။ ျပည့္စံုေနပါၿပီ။ 'မိဘ မဲ့ကေလးေက်ာင္းမွ မိဘစြန္းကေလး'။
''အတာ ေမွာင္ခါနီးၿပီ လွဴခဲ့ၿပီးရင္ ျပန္ၾကရေအာင္ေနာ္''
မမစုက ႐ႈိက္သံသဲ့သဲ့စြက္ရင္း ေျပာလာသည္။ စာနာေၾကကဲြဆို႔နင့္ ရမႈဒဏ္ကို အတာတို႔ခံႏိုင္ရည္မရွိခဲ့။
ေခါင္းကို အသာညိတ္လိုက္သည္။ ခန္းမေရွ႕ဘက္ဆိကို ကေလးေတြ ၾကားမွ ျဖတ္ေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။ ကေလးေတြ၊ မိဘမဲ့ကေလးေတြ၊ မိဘစြန္႕ ကေလးေတါ၊ မိဘမွ ကာယဒုကၡ၊ စိတၱဒုကၡေတြႏွင့္မို႔ မိဘမဲ့ကေလးဘဝ ေရာက္ရသည့္ကေလးေတြ။ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္ထားသည္မဟုတ္ ဘဲ တနင့္တပိုး မိတဆိုး၊ ဖတဆိုး မိဘေမတၱာရင္ေငြ႕ပင္ မလႈံရသည္ထိ ဒဏ္ခတ္ခံရသည့္ကေလးေတြ။ တစ္ခါ မိဘႏွစ္ပါး၏လူမႈေရးျပႆနာ၊ ပဋိ ပကၡတို႔ေၾကာင့္ ပရိေဝဒ၊ လူမႈေရးသိမ္ငယ္မႈေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကေလးေတြ။ တစ္ဖန္ ဘဝ ဘဝက အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိဘတို႔ မွ မထင္မွတ္ တိုက္ဆိုင္စြာေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိသာထင္ရွားစြာေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစ၊ ေရာဂါဘယ ကာယဒုကၡ၊ စိတၱဒုကၡမ်ားႏွင့္ လူရယ္ လို႔ ျဖစ္လာရသည့္အခါ မိမိ၏မိဘမ်ားမွပင္ တာဝန္ယူယုယျပဳစုေမတၱာ ထားႏိုင္စြမ္းမရွိသျဖင့္ မဟာက႐ုဏာရွင္တို႔၏ရင္ေငြ႕ကိုလႈံကာ လူတကာ ကို မိဘႏွယ္သေဘာထားႀကီးျပင္းရွင္သန္ေအာင္ႀကိဳးစားေနရသည့္ ကေလး ေတြ။
အတာ ကေလးေတြအတြက္ ဆို႔နင့္ဝမ္းနည္းေနမိသည္။ သူတို႔ေလး ေတြသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔မိဘေတြကေသာ္ လည္းေကာင္း ကာယဒုကၡ၊ စိတၱဒုကၡေတြ ၾကံဳေတြ႕လာရသည့္အခါမ်ဳိးမွာ တာဝန္ယူသူမဲ့ဘဝကို သူတို႔ကေလးေတြကပဲ ခံစားၾကရေလသည္။ 'ဖက္ ေပၚဆူးက်လည္း ဖက္ေပါက္၊ ဆူးေပၚဖက္က်လည္း ဖက္ေပါက္'ဟု ဆို ၾကသည္။ ခုကျဖင့္ ဆူးေတြကသာ ဖက္ေပၚကို တေဖာက္ေဖာက္ က်လာ ခဲ့ၾကသည္။ ဖက္သည္ ပကတိအၿငိမ္။ ကေလးေတြသည္ ပကတိ အျပစ္ ကင္းစင္စြာ။ သူတို႔မိဘေတြ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဒုကၡေဝဒနာကို ခံစားရေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း သူတို႔ မည္ သည့္ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် မက်ဴးလြန္ခဲ့ၾက။ သို႔တိုင္ ဆူးေတြသည္ ...။ မိဘတို႔၏ ကာယ၊ စိတၱဒုကၡ၊ လူမႈေရးျပႆနာ၊ ပဋိပကၡတို႔သည္... ။ သူတို႔ဘဝေတြ...။ ဖက္ေပါက္သည့္တိုင္... 'အမ်ားရဲ႕ေစတနာ ဖူးပြင့္ တဲ့ဌာေန' ဆိုသည့္ေနရာမ်ဳိးသာမရွိလွ်င္ မေတြးရဲေလာက္မည့္အာမခံခ်က္ လံုးဝကင္းမဲ့သည့္ ေလလြင့္ဘဝတိုင္...။
''ေက်းဇူးတင္တယ္ အို...အေဆြရယ္x x x ေက်းဇူးတင္ပါတယ္x x x ေစာင့္ေရွာက္ေလရာ ေဆြသဟာမ်ားx x x သက္ေရာက္ၾကပါေစx x x လိုအင္ျပည့္လို႔ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာx x x ေျဖာင့္မတ္ၾကလို႔ရယ္x x x တို႔မ်ားဆုမြန္ေတာင္းေခြၽပါတယ္x x x ေနာင္ခါေန႔ေတြမွာလည္းx x x ခုလိုပဲx x x ဆံုေတြ႕ၾကဖို႔ရယ္x x x ဆုေတာင္းမိပါတယ္''
ဓမၼေတးသံအလိုက္အတိုင္း ကေလးတို႔၏အသံသည္ ေအးခ်မ္းတည္ ၿငိမ္စြာ ထြက္ေပၚလာသည္။ သူတို႔ႏႈတ္ဆက္ေနၾကၿပီ။ 'လိုအင္ျပည့္လို႔ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာ ေျဖာင့္မတ္ၾကလို႔ရယ္x x x တို႔မ်ားဆုမြန္ေတာင္းေခြၽ ပါတယ္' တဲ့။ သူတို႔ရဲ႕ဆုမြန္။ ေၾသာ္... သူတို႔ဟာ အမ်ားရဲ႕ေစတနာ၊ အမ်ားရဲ႕ေမတၱာေတြေၾကာင့္ အမ်ားအေပၚမွာ ေမတၱာပြားႏိုင္ၾကသူေတြ ပါလား။
''ျပန္လာခဲ့ေနာ္... ေမွ်ာ္ေနမယ္... ၾကံဳရင္ျပန္လာပါေနာ္''
ဆည္းဆာေနျခည္သည္ ေတာင္တန္းမႈိင္းညိဳ႕ကိုျဖတ္၍ သည္အရပ္ ရွိရာ အေရာက္လာၿပီး ေႏြးေထြးေစသည့္ နည္းတူ ခါးကုန္းႏွင့္အမ်ဳိးသမီး ၏ ေတာင္းဆိုစကားႏွင့္ လက္ဖ်ားဆုပ္နယ္အထိအေတြ႕တို႔သည္ အတာ့ ကို ေႏြးေထြးေပြ႕ပိုက္တုန္ခါေစခဲ့သည္။
အခိုင္အမာ ကတိစကားကို လွ်ာဖ်ားမက ႏွလံုးသားကပါ လႈိက္လွဲစြာ ဆိုျဖစ္ခဲ့သည္။ ''ေနာင္ခါေန႔ေတြမွာလည္း ခုလိုပဲ ဆံုေတြ႕ၾကဖို႔ရယ္ ဆု ေတာင္းမိတယ္'' တဲ့။
အတာ့အေနႏွင့္လည္း ဆုေတာင္းတစ္ခုကို ကမၻာဆံုးတိုင္ ေတာင္းဆို ခ်င္မိသည္။ သည္ဆုေတာင္းကေတာ့...
''မိမိက မက်ဴးလြန္တဲ့အမႈတစ္ခုအတြက္ မထိုက္တန္တဲ့ အျပစ္မ်ား စြာ ခံစားၾကရတဲ့ မိဘမဲ့၊ မိဘစြန္႔ကေလးေတြလို အျဖစ္မ်ဳိး ဘယ္သူမွ မ ေရာက္ၾကပါေစနဲ႔။ မက်ဴးလြန္တဲ့ အမႈတစ္ခုအတြက္ မထိုက္တန္တဲ့အျပစ္ မ်ားစြာ ခံစားၾကရတဲ့ မိဘမဲ့၊ မိဘစြန္႔ကေလးေတြလိုအျဖစ္မ်ဳိး ဘယ္သူမွ မေရာက္ၾကပါေစနဲ႔...။ မက်ဴးလြန္တဲ့အမႈအတြက္ မထိုက္တန္တဲ့အျပစ္ ေတြ မခံစားၾကရပါေစနဲ႔....' ဟု။
မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)
(၁၃၊ ၂၊ ၈၉ ေန႔။ ဘုရားျဖဴမွ ေသြးခ်င္းမ်ားသို႔ က႐ုဏာအမွတ္တရ)

No comments:

Post a Comment