Saturday, 29 October 2011

ဆံုမွတ္ပံုရိပ္

နံရံ (၁)
မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...။
ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို သိပ္သိပ္သည္းသည္း သိမ္းဆည္းထားတတ္တဲ့ တစ္စံု တစ္ခုေပးဆပ္မႈ လံုးဝမရွိတဲ့၊ တပ္မက္မႈႀကီးလြန္းတဲ့၊ စဲြလမ္း႐ႈိက္မက္တတ္ တဲ့၊ မွ်ေဝဖို႔ ဝန္ေလးတဲ့၊ ေလ်ာ့ရဲကြယ္ေပ်ာက္တတ္မႈ သဘာဝကို အဓမၼ လြန္ဆန္ခ်င္တတ္တဲ့၊ အဲဒီ အဓိပၸာယ္ေတြအျပင္ တျခား ဘာကိုမွ မၫႊန္း ဆိုႏိုင္တဲ့ မ်က္လံုးအစံုကို ရင္ဆိုင္လိုက္ရတယ္။
မုန္းလိုက္တာ။ 'ေရာင့္ရဲမဲ မ်က္လံုးအစံု' ဟာ သိပ္ကို မုန္းဖို႔ေကာင္း တယ္။ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲကို မုန္းတယ္။
မျမင္ခ်င္ဘူး။ လံုးဝ မျမင္ခ်င္ဘူး။

နံရံ(၂)
ေၾကာက္တယ္... ေၾကာက္တယ္... ေၾကာက္တယ္...။
ေျခေျချမစ္ျမစ္မရွိဘဲ ေတာက္ေျပာင္ခက္ထန္တတ္တဲ့ တည္ၿငိမ္မႈမဲ့ ရမ္းကမ္းလႈပ္ရွားတတ္တဲ့၊ အရာရာကို ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းတတ္တဲ့၊ ရန္ သေဘာကို ဦးတည္တတ္တဲ့၊ တင္းတိမ္မႈ ကင္းမဲ့လြန္းတဲ့၊ ႀကီးထြားရွင္သန္ လာမယ့္သေဘာကို မီးထိုးေလပင့္တတ္တဲ့၊ အဲဒီအဓိပၸာယ္ေတြအျပင္ တျခား ဘာကိုမွ မၫႊန္းဆိုႏိုင္တဲ့ မ်က္လံုးအစံုကို ရင္ဆိုင္လိုက္ရတယ္။
ေၾကာက္လိုက္တာ။ 'ၿခိဳးျခံမႈမဲ့ မ်က္လံုးအစံု' ဟာ သိပ္ကို ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ခါးခါးသည္းသည္းကို ေၾကာက္တယ္။
မျမင္ရဲဘူး။ လံုးဝ မျမင္ရဘူး။

နံရံ (၃)
မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...။
က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈကို နားမလည္တဲ့၊ အဓိပၸာယ္မဲ့ေတြကို တသသ တ႐ိုတေသ သိမ္းဆည္းထားတတ္တဲ့၊ သဘာဝတရားကို တစ္ဖက္သတ္ တြန္းလွန္လိုတဲ့၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတရားကို အရာရာနဲ႔ စံထားဆုပ္ကိုင္လိုတဲ့၊ ပဓာနထက္ သာမည၊ အစစ္ထက္ အဆစ္ကို ကိုးကြယ္တတ္တဲ့၊ မပိုင္း မဆစ္ မခဲြမျခမ္းဘဲ ေဝွ႕ယမ္းသိမ္းၾကံဳးအေျဖထုတ္တတ္တဲ့ မ်က္လံုးအစံု ကို ရင္ဆိုင္လိုက္ရတယ္။
မုန္းလိုက္တာ...။ 'ဆင္ျခင္မဲ့ မ်က္လံုးအစံု' ဟာ သိပ္မုန္းဖို႔ေကာင္း တယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာကို မုန္းတယ္။
မျမင္ခ်င္ဘူး။ လံုးဝ မျမင္ခ်င္ဘူး။

နံရံ(၄)
ေၾကာက္တယ္... ေၾကာက္တယ္... ေၾကာက္တယ္...။
ပိုင္ဆိုင္မႈေတြအေပၚ ျမတ္ႏိုးဂုဏ္ယူတတ္လြန္းတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မဲ့မႈအေပၚ ဥေပကၡာျပဳတတ္တဲ့၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈအေပၚ သာယာတတ္လြန္းတဲ့၊ လစ္ လ်ဴ႐ႈမႈအေပၚ တန္ျပန္တုံ႔ျပန္တတ္တဲ့၊ တန္ဖိုးတစ္ခုကို အထိအခိုက္ အပြန္း အပဲ့ လံုးဝကင္းမဲ့တဲ့အထိ ျမႇင့္တင္ယုယလြန္းတဲ့၊ တစ္စံုတစ္ခုတည္းကိုသာ ယံုၾကည္တတ္ၿပီး အဆစ္ရယ္လို႔ မၾကည္ညိဳတတ္တဲ့ 'စံ'ကို စံထားႏိႈင္းတတ္ လြန္းတဲ့မ်က္လံုးအစံုကို ရင္ဆိုင္လိုက္ရတယ္။
ေၾကာက္လိုက္တာ။ 'ပ်ပ္ဝပ္မဲ့ မ်က္လံုးအစံု' ဟာ သိပ္ကို ေၾကာက္ ဖို႔ေကာင္းတယ္။ စူးစူးနစ္နစ္ကို ေၾကာက္တယ္။
မျမင္ရဲဘူး။ လံုးဝ မျမင္ရဲဘူး။

နံရံ (၅)
မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...၊ မုန္းတယ္...။
စူးရွနက္နဲ ထိုးဝင္စြာ စူးစမ္းလြန္းတဲ့၊ ဖြင့္ဟပြင့္လင္းမႈကို သိုသိုသိပ္ သိပ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ရင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေခ်ာင္းေျမာင္းတင္းဆိုတတ္တဲ့။ မေရ ရာမႈေတြအေပၚ ေရရာႏိုးအသိနဲ႔ ေမွ်ာ္ကိုးစိတ္ဝင္စားတတ္တဲ့၊ တိုက္ဆိုင္ မႈကိုပဲ တရားေသစဲြလန္းဖို႔ ဝန္မေလးတတ္တဲ့၊ 'မဲ့' ကို 'ရွိ'အျဖစ္ စိတ္ခ် လိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတတ္တဲ့၊ မပီမျပင္ တစ္ပိုင္းတစ္စေတြကိုသာ အရသာခံ တတ္တဲ့။ 'ေလ'ကို 'ျမဴ'လို႔ ဇြတ္ယံုတတ္တဲ့ မ်က္လံုးအစံုကို ရင္ဆိုင္လိုက္ ရတယ္။
မုန္းလိုက္တာ။ 'ယံုကိုးမဲ့ မ်က္လံုးအစံု' ဟာ သိပ္ကို မုန္းဖို႔ေကာင္း တယ္။ နင့္နင့္နဲနဲကို မုန္းတယ္။
မျမင္္ခ်င္ဘူး။ လံုးဝ မျမင္ခ်င္ဘူး။

နံရံ(၆)
ေၾကာက္တယ္... ေၾကာက္တယ္... ေၾကာက္တယ္...။
ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို လိုခ်င္တပ္မက္ရင္း ပိုင္ဆိုင္မဲ့မႈကို ရင္ဆိုင္သိမ္းဆည္း ိုက္တမ္းတရင္း လစ္လ်ဴ႐ႈမႈကိုသာ တင္းတိမ္လိုက္ရတတ္တဲ့၊ ဥပကၡာေတြ ကို ခါးသည္းထိတ္လန္႔ေလ့ရွိတဲ့၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တရားကိုယ္ထက္ ပိုေန တာမ်ဳိးကို လက္မခံခ်င္တတ္တဲ့၊ အစြမ္းအစကိုသာ အားက်ၿပီး အရည္ အခ်င္းအတြက္ မႀကိဳးစားတတ္တဲ့၊ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းမႈေတြရဲ႕ရလဒ္ကို ညဳိညစ္ စံနဲ႔ တိုင္းထြာမလိုလားခ်င္တဲ့မ်က္လံုးအစံုကို ရင္ဆိုင္လိုက္ရတယ္။
ေၾကာက္လိုက္တာ၊ 'ေၾကခ်မ္းမဲ့မ်က္လံုးအစံု' ဟာ သိပ္ကို ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္၊ သိမ့္သိမ့္သည္းသည္းကို ေၾကာက္တယ္။
မျမင္ရဲဘူး၊ လံုးဝမျမင္ရဲဘူး။

နံရံေတြကို ေက်ာခိုင္းလိုက္တယ္။
ေရွ႕မွာ နံရံတစ္ခု။
ေၾကးမံု နံရံတစ္ခု။

ေၾကးမံုနံရံေပၚက မ်က္လံုးအစံု။
အို... မုန္းတယ္။ ၿပီးေတာ့... ေၾကာက္တယ္။

ေၾကးမံုနံရံေပၚက မ်က္လံုးအစံုဟာ ၿခိဳးျခံမဲ့၊ ပ်ပ္ဝပ္မဲ့မ်က္လံုးအစံုပဲ ျဖစ္ေနျပန္တယ္။
နံရံေပၚက နံရံ(၂)နဲ႔ နံရံ(၄)ေပၚက မ်က္လံုးအစံုမ်ဳိး။
မတူပါနဲ႔။ မတူပါနဲ႔။
ဘာလို႔တူရတာလဲ။ မတူရဘူး၊ လံုးဝမတူရဘူး။
ဒါေပမဲ့...
ေသခ်ာပါတယ္၊ ေၾကးမံုနံရံေပၚက မ်က္ဝန္းအစံုဟာ နံရံ(၂)ေပၚက ၿခိဳးျခံမဲ့မ်က္လံုးအစံုနဲ႔ နံရံ(၄)ေပၚက ပ်ပ္ဝပ္မဲ့မ်က္လံုးအစံုမ်ဳိးပါပဲ။
မျမင္ခ်င္ဘူး...။ လံုးဝ မျမင္ခ်င္ဘူး။
အေပၚမ်က္ခြံေတြကို ကမန္းကတန္းဆဲြခ်လို႔ မ်က္ဝန္းတံခါးကို ေစ့ေစ့ တင္းတင္း ပိတ္လိုက္တယ္။

နံရံနက္တစ္ခုဟာ ပိတ္ထားတဲ့မ်က္လံုးအစံုမွာ ႀကိဳေရာက္ေနႏွင့္တယ္။
ႏွလံုးခုန္သံေတြ ျမန္ေနတာကို ၾကားေနရတယ္။
အသက္မွန္မွန္႐ွဴဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။
ႏွာသီးဖ်ားမွာ ေလတိုးေနတာကို ခံစားေနရတယ္။
ဝင္လာတယ္၊ ထြက္သြားၿပီ။ ဝင္လာတယ္၊ ထြက္သြားၿပီ။
ဝင္တယ္၊ ထြက္တယ္၊ ဝင္တယ္၊ ထြက္တယ္၊ ဝင္တယ္၊ ထြက္တယ္၊
  ဝင္တယ္၊ ထြက္တယ္၊ ဝင္တယ္၊ ထြက္တယ္...။
............။
ႏွလံုးခုန္သံေတြ ပံုမွန္ျဖစ္လာတယ္။
ႀကိဳရွိႏွင့္တဲ့ နံရံနက္ေပၚမွာ မီးစုန္းေရာင္ျပန္ေတာက္ေနတဲ့ စက္ဝိုင္း နဲ႔ နက္ေမွာင္တစ္႐ွဴးမွင္ ျဖာထြက္ေနတဲ့ စက္ဝိုင္းႏွစ္ခုကို ျမင္ရတယ္။
ပိတ္ထားတဲ့ မ်က္လံုးအစံုဟာ သူ႔ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ 'သူငယ္အိမ္' အစိတ္အပိုင္းေတြကို ျမင္ေနရတယ္။
ႏွလံုးခုန္သံေတြ ပံုမွန္ျဖစ္လာတယ္။

အေပၚမ်က္ခြံကို တျဖည္းျဖည္းမယူရင္း မ်က္ဝန္းတံခါးကို ဖြင့္လိုက္ တယ္။

ေၾကးမံုနံရံမွာ မ်က္ဝန္းအစံုကို ေတြ႕လိုက္ရတယ္။
ေရာင့္ရဲတဲ့၊ ၿခိဳးျခံတဲ့၊ ဆင္ျခင္တဲ့၊ ပ်ပ္ဝပ္တဲ့၊ ယံုကိုးတဲ့၊ ေၾကခ်မ္းတဲ့ မ်က္ဝန္းအစံုပဲ ျဖစ္တယ္။ အားမန္သစၥာသတၱိေတြ ျပည့္ေနတဲ့ မ်က္ဝန္း အစံုပဲ ျဖစ္တယ္။
ၾကည္လင္လြန္းလွတာမို႔ မ်က္လံုးအစံုဟာ ဒိုးယိုေပါက္ ထြင္းေဖာက္ ျမင္မွန္တစ္ခ်ပ္လို ရွင္းသန္႔ထြန္းေတာက္လွတယ္၊ ေနာက္ တည္ၿငိမ္လြန္း လွတယ္။
ေၾကးမံုနံရံေပၚက မ်က္ဝန္းအစံုကို ျမင္ရတာ ေအးၿငိမ္းရွင္းသန္႔လြန္း လွတယ္။
နံရံ(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆) ကို ျပန္ၾကည့္ခ်င္သြားတယ္။
နံရံေပၚက မ်က္လံုးအစံုေတြကို ျပန္ျမင္ခ်င္သြားတယ္။
ဒီတစ္ခါ ေၾကးမံုနံရံကို ေက်ာခိုင္းၿပီးမွ နံရံေတြဆီ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆိုင္ ေတာ့ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။
ေၾကးမံုနံရံထဲကေနပဲ နံရံ(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)ကို ၾကည့္လိုက္ ေတာ့မယ္။
ေၾကးမံုနံရံထဲက မ်က္လံုးအစံုနဲ႔တကြ နံရံေတြေပၚက မ်က္လံုးအစံု မ်ားစြာကို ေၾကးမံုနံရံကတစ္ဆင့္ပဲ ၾကည့္ေတာ့မယ္။
မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)
ဆူးဒဏ္မဲ့သစ္ရြက္မ်ား ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္မွ...

No comments:

Post a Comment