Sunday, 16 October 2011

အညိဳမွသည္ ၾကက္ေသြးနီသုိ႔ (၃)


အညိဳ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေတာင္းဆိုမႈ
အညိဳ႕ရင္ခြင္မွာ လြတ္လပ္မႈေတြႏွင့္ အသား က်ေနၿပီး ခရီးယာယီေတြ မ်ားျပား လာခဲ့သည္မွာ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာမွသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတိုင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။
သည့္ေနာက္မွာေတာ့ ခဏၿငိမ္ကာ စာေရး ျဖစ္ခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ မတ္လကုန္မွာ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၏ ခ်ယ္ရီပန္း ပြဲေတာ္ကို သြားႏႊဲဦးမည္ဟု ေတြးဆမိသည္။

အမွန္ေတာ့ ထိုစဥ္က အလုပ္ေတြ အမ်ားသားပင္။ အညိဳက လြတ္လပ္မႈေတြ အျပည့္အ၀ ေပးေသာ္လည္း စာေပပြဲေတာ္ တစ္ခုကို ဦးစီး က်င္းပေပးပါဟု ေတာင္းဆို ထားသည္ကိုး။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ အညိဳ႕အတြက္ ကိုယ့္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အလုပ္မွာ ထိုတစ္ခုတည္းသာ ရွိသျဖင့္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္လည္း မလုပ္ေပးလိုပါ။

ထို႔ျပင္ သည္စာေပ ပြဲေတာ္မွာ စင္စစ္အားျဖင့္ ကိုယ့္ကို လက္ခံထားေသာ ၀တ္ဆင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးဌာနႏွင့္ စာေပ အႏုပညာ ဌာနတို႔မွ သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာေရး ဆရာကို ပြဲထုတ္ျပသေသာ ပြဲေတာ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ကိုယ့္မွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ စီစဥ္ေပးဖို႔လည္း စိတ္ပိုင္းျဖတ္ ထားရပါသည္။

၀တ္ဆင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာနမွ ဌာနတြင္း တင္ဆက္မႈ တစ္ခုႏွင့္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာဌာနမွ ဌာနတြင္းစာေပ ေဟာေျပာပြဲ အခ်ဳိ႕ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိး ရွိေသာ္လည္း ဌာနတြင္း ပြဲမ်ားေပမို႔ လူအနည္းငယ္သာ တက္ေရာက္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ျခင္း မရွိေခ်။ အညိဳ၏ အျခား ဌာနမ်ား ျဖစ္သည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေလ့လာေရး ဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဌာနတို႔မွ ဖိတ္ေခၚခ်က္မ်ား အရ အခ်ဳိ႕ စာသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု က်င္းပမည့္ စာေပ ပြဲေတာ္ကဲ့သို႔ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ နားေထာင္ႏိုင္မည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပြဲမ်ဳိး မဟုတ္ေခ်။ အညိဳမွ တစ္ခုတည္းေသာ ေတာင္းဆိုမႈမွာ စာေပပြဲေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ေရွ႕က လာေရာက္ခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ ၅ ဦးမွာလည္း ယခုကဲ့သို႕ စာေပပြဲေတာ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးခဲ့ၾကရသည္ ခ်ည္းပင္။

အမွန္ေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက က်င္းပခဲ့သည့္ စာေပ ပြဲေတာ္မွာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ စာသင္ႏွစ္ အတြက္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဇင္ဘာေဘြမွ Chenjerai Hove ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုပြဲေတာ္ က်င္းပခ်ိန္တြင္ ကူးဗားေရာ ကိုယ္ပါ လန္ဒန္သို႔ ကိုယ့္အေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရာက္ ေနခဲ့ၾကသျဖင့္ ထိုပြဲေတာ္ က်င္းပ ေနခ်ိန္တြင္ လန္ဒန္ရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ အသံသြင္းခန္းမ တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ၾကကာ ဗီဒီယို ကြန္ဖရင့္ နည္းပညာ အားျဖင့္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။

ထိုစဥ္က ၀တ္ဆင္၏ ဂ်ဴေကာ့စတီး ခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပေနေသာ ပြဲေတာ္၏ ျမင္ကြင္းကို ကိုယ္တို႔က ပိတ္ကားေပၚတြင္ လွမ္းျမင္ႏိုင္သကဲ့သို႕ ကူးဗားႏွင့္ ကိုယ္တို႔ကိုလည္း အညိဳ႕ပရိသတ္မ်ားက ဗီဒီယိုပိတ္ကားမွ တစ္ဆင့္ လွမ္းျမင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုစဥ္က ကိုယ္က ၀တၳဳတစ္ပုဒ္၏ အပိုင္းအစ တစ္ခုကို ဖတ္ျပကာ ေနာက္ႏွစ္မွာ လူကိုယ္တိုင္ အေရာက္လာမည့္ အေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သခဲ့ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အညိဳ၏ စာေပ ပြဲေတာ္သည္ ကိုယ္ႏွင့္ မစိမ္းလွဟု ဆိုရေပမည္။

အညိဳ၏ ျမန္မာစာေပ ပြဲေတာ္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

အညိဳက ေတာင္းဆိုထားေသာ ျမန္မာစာေပ ပြဲေတာ္ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ အစီ အစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်ကို ကူးဗားႏွင့္ အတူ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ကတည္းက ညိႇႏႈိင္း ျပင္ဆင္ၾကရသည္။ အညိဳ၏ စာေပ အႏုပညာ ဌာနႏွင့္ ၀တ္ဆင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရး ဌာနတို႔၏ ပူးတြဲ တင္ဆက္မႈ ျဖစ္သျဖင့္ ဌာေန စာေရးဆရာ သေဘာ ေရာက္ရွိေနသည့္ စာေရးဆရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာေပပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာ စာေရးဆရာ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အတူ ျမန္မာျပည္ အေၾကာင္း ေရးသားဖူးသူ စာေရးဆရာမ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားမည္ ျဖစ္ၿပီး ပြဲေတာ္ပိုမို စည္ကားေရး အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ စာေရးဆရာ အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ စာေရးဆရာမ်ားကို ဖိတ္ၾကားမည့္ အေရး ကူးဗားႏွင့္အတူ ေခါင္းစားျဖစ္ၾကသည္။ ကူးဗားက အေမရိကန္ စာေရး ဆရာမ်ား အျဖစ္ Paul Auster ႏွင့္ Siri Hust-vedt တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ၊ အေမရိကန္ PEN မွ Joanne Lee-Acker ႏွင့္ Larry Siems, အေမရိကေရာက္ အိႏၵိယ စာေရးဆရာ Amitav Ghosh ကေနဒါစာေရး ဆရာ Karen Connelly တို႔ကို ဖိတ္ၾကားမည္ဟု ဆိုသည္။

အမီတာ့ဗ္ကို ဖိတ္ၾကားမည္ ဆိုသည့္အတြက္ ျမန္မာ စာေရးဆရာထဲမွ ဆရာ ေန၀င္းျမင့္ကို ဖိတ္ၾကားရန္ ေျပာျဖစ္သည္။ အမီတာ့ဗ္ေရးသည့္ မွန္နန္း ေတာ္ The Glass Palace စာအုပ္ကို ဆရာေန၀င္းျမင့္မွ ေရကန္သာ ၾကာတိုင္းေအး အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ ထားေၾကာင္းလည္း ေျပာျပျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေရးသားမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဂ်ဳိအန္း၊ လယ္ရီ၊ ေပါလ္၊ စီရီ၊ ကၽြန္မတို႔ႏွင့္ အတူ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမည့္ ျမန္မာ စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ဆရာ မ်ဳိးျမင့္ ညိမ္းကို ဖိတ္ၾကားရန္ ေျပာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ေဟာေျပာမည့္ စာေရးဆရာ စာရင္း အတည္ျပဳလိုက္ၾကသည္။

ထိုမွ်ျဖင့္ မၿပီးေသးဘဲ ပြဲေတာ္ ကာလ ေလးရက္အတြင္း တင္ဆက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ကူးဗားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းရျပန္သည္။ အမွန္ေတာ့ သည္ပြဲေတာ္ကို စာေပ ပြဲေတာ္အသြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည့္တိုင္ ၀ိပႆနာတရားကို စိတ္၀င္စားသူေတြ ရွိေနသည့္ အတြက္ တရားျပသမႈ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ကူးဗားက ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ကိုယ္က လည္း လႈိက္လွဲစြာ သေဘာတူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို ေန႔လယ္စာ မစားမီ နံနက္ ေစာေစာပိုင္း အခ်ိန္မ်ား တြင္ က်င္းပမည္ဟု သေဘာ တူျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ မပါမျဖစ္သည့္ ကာတြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နယူးေယာက္သို႔ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေအာင္ႏွင့္ သူ႔မိတ္ေဆြကိုခ်ဳိထြန္းတို႔ကိုလည္း အကူအညီ ေတာင္းကာ ကာတြန္း ျပပြဲေလးကို ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ ၾကသည္။

တစ္ဖန္ မွန္နန္းေတာ္ စာအုပ္ ဘာသာျပန္ကို ေရကန္သာၾကာတိုင္းေအး အမည္ျဖင့္ အခန္းဆက္ ေဖာ္ျပခဲ့ ရာတြင္ လစဥ္သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ေရးေပးခဲ့သည့္ ပန္းခ်ီဆရာ၀သုန္၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းအား ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္မွ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားတိုေလးကိုလည္း ပြဲေတာ္မွာ ျပသႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

ကို၀သုန္၏ လက္ရာမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ဒီဂ်စ္တယ္ ေကာ္ပီအျဖစ္ ေပးပို႔ လာရာတြင္ ကူးဗားမွာ အံ့ၾသဘနန္း ျဖစ္ကာ သေဘာ အက်ႀကီး က်ေနခဲ့ျပန္ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လက္ရာမ်ဳိးကို မဂၢဇင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ ပန္းခ်ီအျဖစ္ ေတြ႔ရသည္မွာ လည္း သူ႔အဖို႔ အထူးတဆန္း ျဖစ္ေနခဲ့ ျပန္သည္။ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား အနက္ တစ္ပံု ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပြဲေတာ္ က်င္းပမည့္ ခန္းမႀကီး ၀င္ေပါက္ႏွင့္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာ ဌာနတို႔တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ေထာင္ထားျပသဖို႔ ကူးဗားက တက္ႂကြေနခဲ့သည္။  အမွန္ေတာ့ သည့္ထက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမန္မာ စာေပပြဲေတာ္ တစ္ခုကို စီစဥ္မည္ ဆိုလွ်င္ စီစဥ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး က်ခါစမို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ ျပည့္ျပည့္၀၀ မရႏိုင္ရကား ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္ပင္ တင္းတိမ္ လိုက္ၾကရသည္။

သည့္ေနာက္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္မွ လာမည့္ ဆရာ မ်ဳိးျမင့္ညိမ္းႏွင့္ ဆရာ ေန၀င္း ျမင့္တို႔၏ ခရီးစဥ္အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မွ အစ အေမရိကန္ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ား အဆံုး အေသးစိတ္ကို ကူးဗား၊ ခရီးသြား ေအးဂ်င့္မွ ၀န္ထမ္းတို႔ႏွင့္ အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းရသကဲ့သို႔ ျပည္ပသို႔ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ သားအဖခ်င္း မေတြ႔ႏိုင္ ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ဆရာ မ်ဳိးျမင့္ညိမ္း၏ သမီးျဖစ္သူ ဒါလီ မ်ဳိးျမင့္ညိမ္းႏွင့္လည္း အေသးစိတ္ ညႇိႏႈိင္း တိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျပန္သည္။

ဒါလီက ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုနားတြင္ ေနေနသူမို႔ ဆရာ မ်ဳိးျမင့္ညိမ္းတို႔ လာလွ်င္ ဆန္ဖရန္မွာ တစ္ပတ္ခန္႔ နားေန လည္ပတ္ႏိုင္ရန္လည္း အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲျဖစ္ျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္းမွာ ေလယာဥ္ကြင္း တစ္ခုမက ရွိေနသည့္ အေမရိကန္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအၾကား ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္ အဆင္ေျပရန္ စီစဥ္ ရသည္မွာ အီးေမးလ္တစ္ဖံု၊ ဖုန္းတစ္သြယ္ျဖင့္ ဦးေႏွာက္လည္းေျခာက္၊ စိတ္လည္းေနာက္ ျဖစ္ရပါသည္။

အမွန္ေတာ့ စာေပ ပြဲေတာ္တြင္ ကိုယ္တာ၀န္ ယူထားရသည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ပြဲေတာ္ေန႕တိုင္း ျဖစ္ေနေသာ္လည္း မည္သည့္စာတမ္းကိုမွ် ခ်မေရးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အျခားဗာဟီရမ်ား မ်ားေနခဲ့သည့္ ကာလလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ပြဲေတာ္ကာလ ေရာက္မွသာ အေရးေပၚ ခ်ေရးၿပီး ေျပာေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ပြဲေတာ္ အစီအစဥ္မ်ား ေခ်ာေမာေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ လာမည့္ ဆရာမ်ား၏ ခရီးစဥ္ ေခ်ာေမြ႔ေရးကို ေဇာက္ခ် ကူညီျဖစ္ေတာ့သည္။

အညိဳ႕မွာ က်င္းပသည့္ ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္


၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ကုန္မွာေတာ့ ကိုယ္က ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၏ ခ်ယ္ရီပြဲေတာ္ကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ သြားၿပီး ခ်ယ္ရီပန္းေတြ ငြားငြားစြင့္စြင့္ ပြင့္စမွာပင္ ပေရာဗီဒင့္စ္သို႔ အေရာက္ ျပန္လာခဲ့ရသည္။ ျမန္မာျပည္မွ လာမည့္ ဆရာႏွစ္ဦးက ဆန္ဖရန္ကို ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔မွာ ေရာက္မွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း စခရင္မင္တိုတြင္ အမ်ဳိးမိသားစု တစ္စု ရွိေနသကဲ့သို႔ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ ၀န္းက်င္ေန ေဆးေက်ာင္း အတန္းေဖာ္ သူငယ္ခ်င္း လင္မယားႏွင့္ အတန္းေဖာ္ ေနာက္တစ္ဦးကလည္း ဆန္ဖရန္ဘက္ လာရင္း ကိုယ္မေရာက္ဖူးေသးသည့္ နီဗားဒါးျပည္ နယ္ဘက္၊ တာဟို ေရကန္ႀကီးဘက္ ခရီးအတူ ထြက္ၾကမည္ဟု စီစဥ္ ထားသျဖင့္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔မွာကတည္းက ကိုယ့္မွာ ဆန္ဖရန္ အေရာက္ သြားျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္မွ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဆန္ဖရန္ ေလဆိပ္မွာ ဆရာႏွစ္ေယာက္ကို  ဒါလီမ်ဳိးျမင့္ညိမ္းႏွင့္ အတူ အႀကိဳေထာက္ရင္း ယိုဇမ္းမတီ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ တကြ ဆန္ဖရန္ႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္ ခရီးစဥ္မ်ားကို အတူ လိုက္ပါျဖစ္ျပန္သည္။
ထို႔ေနာက္ ဆရာ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူ ပေရာဗီဒင့္စ္သို႔ ျပန္လာကာ တစ္ညသာ အိပ္ၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔မနက္မွာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သို႔ ဆင္းခဲ့ၾကျပန္သည္။ နယူးေယာက္၏ လည္သင့္ လည္ထိုက္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဆရာမ်ားအား ပို႔ေပးၿပီးေနာက္ ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေအာင္ႏွင့္ သူ႔မိတ္ေဆြ ကိုခ်ဳိထြန္းကို ေခၚကာ ပြဲေတာ္အမီ ပေရာဗီဒင့္စ္ကို ျပန္လာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ခရီးသြားေနစဥ္ ကာလအတြင္း ကူးဗားႏွင့္ အီးေမးလ္ျဖင့္ အဆက္အသြယ္ မျပတ္လုပ္ကာ ပြဲေတာ္ အမည္ႏွင့္ အစီအစဥ္ေလးမ်ား၏အမည္ မ်ား ေရြးခ်ယ္ေရး အတြက္ နပန္း လံုးေနခဲ့ရသည့္ အတြက္လည္း ကိုယ့္အစီအစဥ္ မ်ားအတြက္ ဘာမွ် ခ်မေရး ျဖစ္ျပန္ေခ်။

ကူးဗားႏွင့္ စာေပ အႏုပညာဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေရာ ကိုယ္ပါ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ဦးေႏွာက္ စားၾကၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးမွာ ပြဲေတာ္ အမည္ကို-
“There  will still be Light”
ဟု ေပးျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ထိုစာသားမွာ ကဗ်ာဆရာ တင္မိုး ၏ ကဗ်ာ တစ္ပိုင္းတစ္စလည္း ျဖစ္ပါသည္။  သို႔ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ပြဲေတာ္ကို ကာတြန္းျပပြဲႏွင့္ အတူ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၾကသည္။ ကူးဗား ကေတာ့ တက္ေရာက္လာသမွ် ပရိသတ္ အေပါင္းကို ဧည့္၀တ္ ေက်ပြန္လြန္းစြာ ၀မ္းသာအားရ ဧည့္ခံခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာ ကာတြန္း ဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ေရႊတေလး၊ ဦးဘဂ်မ္း၊ ဦးဟိန္စြန္းႏွင့္ ဦးေဖသိန္းတို႔၏ လက္ရာမ်ားကို ဆရာ ဦးေဖသိန္း၏ ပံုတူ လက္ရာမ်ားႏွင့္ တကြ ျပသထားၿပီး ကာတြန္းမ်ားကို ရွင္းျပသည့္ အဂၤလိပ္ စာတန္းမ်ားအား ပံုေအာက္ ေျခတြင္ ကပ္ထားေပးသျဖင့္ တက္ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္မ်ားက ျမန္မာကာတြန္း ဆရာမ်ား၏ အေတြးႏွင့္ အေရး လက္ရာကို အျပည့္အ၀ ခံစားႏိုင္ခဲ့ရာ ကိုေမာင္ေမာင္ ေအာင္ႏွင့္ ကိုခ်ဳိထြန္းကို အထူးေက်းဇူး တင္ရေလသည္။

ထို႔ျပင္ ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေအာင္ႏွင့္ ကိုခ်ဳိထြန္းတို႔မွ တက္ေရာက္လာသည့္ ပရိသတ္မ်ားအား ကယ္ရီေကးခ်ား ပံုတူမ်ားကိုပါ အခမဲ့ ေရးဆြဲ ေပးခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေန႔ညေနက ဖြင့္ပြဲမွာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ရွိလွသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္မွာေတာ့ ကိုယ္ပို႔ခ်ေပးသည့္ ၀ိပႆနာ တရား အားထုတ္ပံု သ႐ုပ္ျပမႈျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္လိုက္ကာ ၀တ္ဆင္ရွိ ဂ်ဴေကာ့စကီး ခန္းမ ႀကီးထဲတြင္ “လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေရးသားျခင္း” အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ အေမရိကန္ စာေရးဆရာမ်ား အျဖစ္ Paul Auster ႏွင့္ Siri Hust-vedt တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ၊ အေမရိကန္ PENမွ Joanne Leedom- Ackerman ႏွင့္ Larry Siems, ဆရာမ်ဳိးျမင့္ညိမ္းႏွင့္ ကိုယ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ကိုယ့္မွာ အလုပ္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနခဲ့သျဖင့္ ထိုေန႔က ပြဲေတြ႔ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုျခင္း ေဟာေျပာမႈကို ေခါင္းထဲမွာပင္ စီစဥ္ၿပီး အခ်ိန္က်မွ လက္တန္းထ ေျပာခဲ့ရေသာ္လည္း တက္ေရာက္လာသူ အေပါင္းက ႏွစ္ေထာင္းအားရ အားေပးၾကသျဖင့္ ေတာ္ပါေသးဟု ေအာက္ေမ့ လိုက္ရပါေတာ့သည္။

ေပါလ္ႏွင့္ စီရီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ သူတို႔ စုေဆာင္းထားသည့္ ျမန္မာ စာေရးဆရာ အခ်ဳိ႕၏ ကဗ်ာစာသား အခ်ဳိ႕ကို ရြတ္ဖတ္ ေပးခဲ့ၾကၿပီး ဂ်ဳိအန္းႏွင့္ လယ္ရီမွာ ကိုယ့္ကို လူခ်င္း မျမင္မေတြ႔ ဖူးစဥ္ကတည္းက သူတို႔မွာ ကိုယ့္က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အစစအရာရာ အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ပူပန္ေၾကာင့္ၾက အားထုတ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပံုမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ကို ပထမဆံုး ဆံုေတြ႔ခဲ့သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုပါ ထည့္
သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဆရာ မ်ဳိးျမင့္ညိမ္းမွလည္း သူ႔ကိုယ္ေတြ႔ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေရးသားျခင္း ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေ၀ေ၀ဆာဆာ ဖတ္ၾကား တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ထပ္ သံုးရက္ဆက္ က်င္းပသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ႐ို႕ဒ္အိုင္းလန္း ျပည္နယ္သား တစ္ဦးမွ ႐ိုက္ကူးတင္ ဆက္သည့္ ဇာတ္မင္းသား ဦးဖိုးစိန္ အေၾကာင္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကားႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ ႐ိုက္ကူးသည့္ ပန္းခ်ီ၀သုန္ အေၾကာင္း မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ျပသျခင္း၊ ျမန္မာ့ အႏုပညာမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္မႈ သ႐ုပ္ျပအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ ျပသျခင္းတို႔ႏွင့္ မွန္နန္းေတာ္ တံခါးေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ ေခတ္လြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခ်ာင္းၾကည့္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း တင္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မွန္နန္းေတာ္ တံခါးေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ ေခတ္လြန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ေခ်ာင္းၾကည့္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ အမီတာ့ဗ္ႏွင့္ အတူ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာ စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ သံုးဦးက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၿပီး တင္ဆက္သူအျဖစ္ မႏုႆေဗဒ ဌာနမွ ပါေမာကၡ ပက္ထရစ္ရွာ ဆိုင္မြန္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ပရိသတ္မ်ား အထူး စိတ္၀င္စား ခဲ့ပါသည္။

စာေပမိတ္ဆက္ ဖတ္ၾကားမႈ အစီအစဥ္ အျဖစ္ ေပါလ္ႏွင့္ စီရီက တစ္ရက္၊ ကရင္ေကာ္နဲလီႏွင့္ကိုယ္က တစ္ရက္၊ အမီတာ့ဗ္ႏွင့္ ဆရာ ေန၀င္းျမင့္က တစ္ရက္ က်င္းပ ေပးခဲ့ပါေသးသည္။ တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ားတြင္ ႐ိုဒ့္အိုင္းလန္း ေရာက္ေနသည့္ ကိုအယ္ဒီႏွင့္ ၀င္း၀င္းတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ အျပင္ အယ္လ္ေဘနီမွ လာသည့္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း၊ မအမာၾကည္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံလည္းပါသည့္ အျပင္ စာေပ အႏုပညာ ဌာနမွ မဟာ၀ိဇၨာ ေက်ာင္းသားမ်ားက အမ်ားစု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကိုယ့္အေမရိကန္ မိတ္ေဆြ အခ်ဳိ႕လည္း နယူးေယာက္မွ လာတက္သျဖင့္ ပြဲေတာ္မွာ လူအလြန္အမင္း မမ်ားေသာ္လည္း အေတာ္ေလး စည္ကားခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

သည္ပြဲေတာ္မွာ အထူးအမွတ္ရစရာကား မွန္နန္းေတာ္ ကို ဖန္တီးသူ အမီတာ့ဗ္ဂို႕ရွ္ကို ခင္မင္ ရင္းႏွီးခြင့္ ရခဲ့ ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အမီတာ့ဗ္က အာရွစိတ္ ႀကီးသူ စာေရးဆရာလည္း ျဖစ္သည္မို႔ ကိုယ္ႏွင့္ အေတာ္ႀကီး ခင္မင္ ရင္းႏွီးကာ ယခုတိုင္ အဆက္ အသြယ္ မျပတ္သကဲ့သို႔ သူ႔ကို ဖိတ္ၾကားလာသည့္ ႏိုင္ငံတကာ စာေပပြဲေတာ္ က်င္းပ သူမ်ားကိုပင္ ကိုယ့္ကို ဖိတ္ပါမည့္ အေၾကာင္း ရည္ၫႊန္း ေပးေနသည္မွာ ယေန႔တိုင္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

အမီတာ့ဗ္က ျမန္မာျပည္ကို လာခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတြင္ ဆရာ ျမသန္းတင့္ကဲ့သို႕ စာေရးဆရာမ်ဳိးႏွင့္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးခြင့္ ရခဲ့ျခင္း အေပၚ အလြန္ သေဘာက် ႏွစ္သက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့စာေပ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ လူမ်ား ရာေထာင္ခ်ီ တက္ေရာက္သည္ကို သူျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသျဖင့္ အလြန္သေဘာ က်ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ ပုဆိုးမ်ားကို အလြန္ သေဘာက်ေၾကာင္းမ်ား တခုတ္တရ ေျပာျပေနခဲ့ပါေသးသည္။

ထို႔ျပင္ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားထဲမွ သူ႔စာဖတ္ ပရိသတ္ တခ်ဳိ႕က သူ႔စာအုပ္ အခ်ဳိ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ အိႏိၵယ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို ေ၀ါဟာရ အနက္ျပန္မ်ား ထည့္သြင္း ေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ သူသည္လည္း  အဂၤလိပ္ စာအုပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အေခၚအေ၀ၚအခ်ဳိ႕ (အထူးသျဖင့္ အစားအေသာက္အမည္မ်ား)ကို ယခင္က နားမလည္ပါဘဲ ဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မည္သို႔မွ် အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရသစာေပအတြက္ အခ်ဳိ႕ေ၀ါဟာရ အမည္မ်ားကို အနက္ ျပန္ဆိုရန္ မလိုဟု ယူဆ ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့ရာ ကိုယ့္မွာ သေဘာ အက်ႀကီး က်ခဲ့ရပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ အေနာက္ တိုင္းသားတို႔မွာ သူတို႔ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို အေရွ႕တိုင္းသားတို႔က အလိုလို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ တတ္ၾကၿပီး သူတို႔ကမူ အေရွ႕တိုင္းသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေခၚအေ၀ၚ မ်ားကို ယဥ္ပါး နားလည္ေအာင္ မႀကိဳးစားလိုၾကဘဲ ေနရာတကာ ဖြင့္ဆို ရွင္းျပေပး ရမည္ဟု ေတာင္းဆို တတ္ၾကျခင္းကို သဘာ၀ မက်ဟု ကိုယ္တိုင္က ထင္ျမင္မိသည္မို႔ အမီတာ့ဗ္ အေျဖကို သေဘာ က်ရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

စာေပ ပြဲေတာ္ ကာလတြင္ တက္ေရာက္သူ အားလံုး အထူး သတိထားမိသည္မွာ ကူးဗား၏ ဧည့္၀တ္ ေက်ပြန္မႈႏွင့္ တက္ႂကြ ထက္သန္မႈ ျဖစ္ၿပီး အမီတာ့ဗ္၏ စကားေျပာ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ေဖာ္ေရြ ခ်ိဳသာမႈတို႔ကိုလည္း ကူးဗားက သေဘာ က်ခဲ့ပါသည္။ ကူးဗားက အထူးသျဖင့္ ဆရာ မ်ဳိးျမင့္ညိမ္းကို ေလးစား ခ်စ္ခင္ကာ ျမန္မာ သီခ်င္းႀကီး တစ္ပိုင္းတစ္စကို ဟဲျပခဲ့သည့္ ဆရာ ေန၀င္းျမင့္ကိုလည္း သူက သေဘာ က်ေနခဲ့ပါသည္။

ပြဲေတာ္အၿပီး ႏႈတ္ဆက္ ဧည့္ခံပြဲ ညတြင္ေတာ့ ကိုယ့္ကို အညိဳ၏ တာ၀န္ရွိ လူႀကီးမင္းမ်ား အပါအ၀င္ အားလံုးေသာ လူပံု အလယ္မွာ ကူးဗားက ေက်းဇူးတင္ စကားကို အထူးေျမႇာက္ပင့္ ကာပင္ ဆိုခဲ့ျပန္ပါသည္။ သည္ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ ၀န္ထမ္းႏွင့္ပင္ တိုက္႐ိုက္ စကား ၀င္ေျပာကာ အမွားအယြင္း အလစ္အဟာ မရွိေအာင္ စီစဥ္ ေပးခဲ့သျဖင့္ သူ႔မွာ အလုပ္တာ၀န္ အေတာ္ႀကီး သက္သာ ခဲ့ေလေသာေၾကာင့့္ ကိုယ့္ကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ေနျခင္းပင္။

အမွန္ေတာ့ ကိုယ္ကလည္း ဧည့္၀တ္ ေက်ပြန္လွကာ အစစ နားလည္ေဖာ္ ဂ႐ုစိုက္ေဖာ္ ရလွေသာ ထိုနာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ စာေရးဆရာ၊ တီထြင္သူႀကီးကို ရင္ထဲ အသည္းထဲမွ ညြတ္ႏူးလႈိက္ လွဲစြာ ေက်းဇူး တင္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ တိုင္ပါပင္။

သူကလည္း အမီတာ့ဗ္လိုပင္ အေမရိကန္ တစ္ခြင္က သူ႔တပည့္ အခ်ဳိ႕အား ကိုယ့္အေၾကာင္း ေျပာျပကာ တကၠသိုလ္ အသီးသီးမွ စာေပ အႏုပညာ ဌာနမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ ေပးတာမ်ဳိး လုပ္ ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ သူမိတ္ဆက္ ေပးခဲ့သည့္ သူ႔တပည့္ တစ္ဦးမွာ ဂ်ိန္းျဖစ္ၿပီး အညိဳမွ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ ရၿပီးေနာက္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္တြင္ အေျခခံ အေရးအသား အတတ္ပညာကို သင္ၾကား ေပးေနသူပါ။ ဂ်ိန္းကို သူက အီးေမးလ္ျဖင့္ မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ိန္းသည္ ေနာင္အခါတြင္ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ အလြန္ကို အေရးပါသည့္ အဆစ္အခ်ဳိး တစ္ခုကို ဖန္တီး ေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ အညိဳ၏ စာေပပြဲေတာ္ အၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ ဂ်ိန္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၊ လာေမာင့္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ က်င္းပမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာေရးဆရာ ေဆြးေႏြးပြဲမွ အစျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ “အညိဳ”မွ သည္ “ၾကက္ေသြးနီ”သို႔ ကူးေျပာင္း ရမည့္ နိဒါန္း၏ အဦးအစ အျဖစ္အပ်က္လည္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
မသီတာ၊စမ္းေခ်ာင္း၊
(ေရႊအျမဳေတ မဂၢဇင္း၊ဇြန္လ ၂၀၁၁)

No comments:

Post a Comment